Evolva predstavlja novi dizajn svojih IT rješenja

Evolva 01.12.2016. u kategoriji Evolva

S veseljem obavještavamo naše sadašnje i buduće klijente da u 2017. godinu ulazimo sa novim izgledom naših softverskih rješenja! Tehnologija Evolution Framework, na kojoj se temelje informacijski sustavi koje Evolva razvija po narudžbi za poslovne korisnike, od sada ima novi moderan dizajn za bolje korisničko iskustvo.

Poslovne web aplikacije koje razvijamo i implementiramo za naše klijente od sada će biti obogaćene dodatnim funkcionalnostima uz moderan izgled, a u nastavku izdvajamo glavne novitete koje, u odnosu na dosadašnje mogućnosti, donosi nova verzija Evolva razvojne tehnologije.

POČETNI EKRAN SA NOVOSTIMA

Početni ekran poslovne aplikacije od sada će prikazivati relevantne novosti vezane za tehnologiju Evolution Framework i funkcioniranje samog IT sustava kako bi korisnik već nakon prijave u aplikaciju bio upoznat sa najnovijim nadogradnjama sustava.

VIŠERAZINSKI IZBORNIK SA BRZOM NAVIGACIJOM

Moduli aplikacije su u glavnom izborniku sada raspoređeni kroz više razina pa tako lakše dolazimo do određenog ekrana pri čemu za brzo kretanje po izborniku možemo, osim miša, koristiti navigacijske tipke ili kombinaciju tipki i slova.

MAKSIMALAN GLAVNI DIO EKRANA UZ FIKSNO ZAGLAVLJE I PODNOŽJE

Kako bi glavni dio ekrana maksimalno iskoristili za pregled podataka izbornik se može smanjiti ili potpuno sakriti, a one opcije i informacije za koje je važno da su uvijek dostupne korisniku možemo staviti na fiksne dijelove ekrana, npr. na gornjem dijelu ekrana mogu biti nazivi stupaca tablice, opcije za pretraživanje i slično, dok na donjem dijelu ekrana mogu uvijek biti vidljivi sumarni podaci tablice, gumb za spremanje podataka i drugo.

FUNKCIJSKE TIPKE ZA TIPKOVNI PREČAC

U slučaju kada korisnici žele izvršavati naredbe bez korištenja miša možemo na gumbe, kao i akcije vezano na skočne prozore, implementirati funkcijske tipke. Ikonica tipke tada služi kao podsjetnik za pokretanje određene akcije pomoću tipkovnice.

NOTIFIKACIJE U REALNOM VREMENU

U svakoj aplikaciji je moguće definirati specifične situacije u kojima sustav šalje obavijest korisniku, recimo ako korisnik dobije zaduženje od drugog korisnika ili se u aplikaciji dogodi neka druga promjena važna za njegov rad. Tada ga sustav o tome obavještava putem jasno vidljive notifikacije koja ga vodi na ekran gdje može odmah izvršiti odgovarajući zadatak.

PRETRAŽIVANJE EKRANA

Ekran za kojeg korisnik nije siguran gdje se nalazi u aplikaciji sada je moguće lako pronaći pomoću polja za pretraživanje. Unosom prvih slova naziva ekrana pojavljuju se odgovarajući rezultati zajedno sa putanjom do tog ekrana u izborniku, a odabir rezultata vodi na željeni ekran.

KORISNIČKA SEKCIJA

Nova verzija tehnologije Evolution Framework omogućava veću prilagodbu prema specifičnim potrebama korisnika. U korisničkoj sekciji korisnik može mijenjati određene opcije sukladno vlastitim željama.

POMOĆ I PODRŠKA

Sva dodatna dokumentacija koja može olakšati rad korisnika od sada je nadohvat ruke. U sekciji pomoći i podrške omogućen je pristup svim dostupnim materijalima za korisničku podršku gdje se osim uputa za korištenje aplikacije mogu nalaziti i relevantni dokumenti tvrtke koji su potrebni za obavljanje određenog posla.

PERSONALIZACIJA POZADINSKE SLIKE

Pozadinsku sliku aplikacije moguće je prilagoditi u korporativne boje klijenta odnosno u odgovarajuću sliku koja će korisniku olakšati razlikovanje sustava što je naročito korisno za korisnike koji svakodnevno rade u više različitih informacijskih sustava.

Ovo je bio ukratko pregled najvećih novosti koje donosi nova verzija razvojne tehnologije tvrtke Evolva. Sve navedene funkcionalnosti bit će korištene u izradi svih budućih softverskih rješenja, a naše dosadašnje klijente pozivamo da zatraže više informacija o nadogradnji postojećih aplikacija na novi dizajn: info@evolva.hrNovi izgled i funkcionalnosti tehnologije Evolution Framework pogledajte u video uputama: