Evolution Framework dobio najviše ocjene na HrOUG konferenciji


Na 17. HrOUG konferenciji, koja se od 16. do 20. listopada 2012. godine održavala u Rovinju, održano je predavanje pod nazivom "Evolution Framework - cjeloviti framework za poslovne Java web aplikacije - najbolje prakse".

Matija Tomašković, direktor tvrtke Evolva i jedan od autora frameworka, na predavanju je govorio o tome kako je nastao framework i kako su uspješno ostvareni svi početno zadani ciljevi. Sudionici konferencije su vidjeli kako se pomoću vizualnih alata frameworka može brzo i jednostavno izgraditi poslovna web aplikacija i pratiti njen rad u pogonu.

HrOUG konferencija je okupila preko 360 sudionika iz Hrvatske i 13 zemalja Europe i SAD-a koji su imali prilike sudjelovati na ukupno 114 predavanja, radionica i ostalih događanja u okviru konferencije. Više o samoj konferenciji i zaključke organizatora možete pročitati na stranicama udruge HUJAK.

U tematskoj cjelini Java, sudionici konferencije su dodijelili najviše ocjene predavanju o Evolution Frameworku prema uspješnosti teme i provedbi predavanja. Snimku predavanja možete pogledati ovdje.