Web aplikacija za upravljanje sjednicama Društva


Rješenje eSjednice je web aplikacija koja ubrzava i olakšava rad Tajništva tijekom svih poslova oko sjednica Društva te ujedno omogućava bržu komunikaciju sa predlagačima točaka dnevnog reda i članovima Uprave. Služi kao elektronička podrška za pripremu i održavanje sjednica te obavljanje poslova nakon sjednica, čime se postiže efikasniji rad Tajništva Društva i kontrola nad svim zaduženjima oko sjednica i proizašlih iz njih.

U fazi pripreme sjednice aplikacija eSjednice olakšava pripremu dnevnog reda i upravljanje pripadajućom dokumentacijom. Nakon održavanja sjednice u aplikaciji je dostupna sva dokumentacija vezana za sjednicu te se lako prati izvršavanje zaduženja po svim odlukama sa sjednice.


Prednosti korištenja aplikacije eSjednice


Za tajnika

Sve informacije na jednom mjestu - aplikacija eSjednice daje pregled svih sjednica sa pripadajućim dokumentima i odlukama.
Brza priprema sjednice - laka priprema dnevnog reda i jednostavno slanje obavijesti predlagačima.
Drastično manje mailova - prema organizacijskoj strukturi i ovlastima, Tajništvo lakše vrši distribuciju informacija i dokumenata vezano za određenu sjednicu.
Lako prikupljanje točaka dnevnog reda - putem email poruka ili ručnim unosom otvorene točke se spremaju za kasnije dodavanje budućim sjednicama.
Automatizacija aktivnosti - aplikacija može sama izvršavati aktivnosti kao npr. kontrola zaduženja prema roku, izrada dokumenta sa dnevnim redom itd.
Predlošci za dokumente i email poruke - brza izrada dokumenata i email poruka pomoću predložaka koje aplikacija ispunjava sa podacima dotične sjednice.
Dodjela rednog broja - aplikacija dodjeljuje redni broj sjednice i broj odluke prema zadanim pravilima.

Za predlagače, članove Uprave i izvršitelje

Pravovremena informacija - obavijesti za prijavu točaka dnevnog reda ili druge relevantne informacije oko sjednica stižu putem emaila.
Status zaduženja - moguća je brza provjera i ažuriranje svih zaduženja za koje je određena osoba odgovorna.
Pristup dokumentaciji - brz pristup arhivi dokumenata vezanih za pojedinu sjednicu, a sukladno ovlaštenjima pojedine osobe.

Za cijelo Društvo

Brzina i točnost u poslovima oko sjednica - aplikacija predstavlja kvalitetnu podršku svim poslovima vezanima za sjednice Društva.
Upravljanje odlukama i praćenje izvršenja - aplikacija eSjednice omogućava ažurnu evidenciju odluka donesenih po svim točkama dnevnog reda, uz distribuciju teksta odluka sa pripadajućom dokumentacijom te kontrolu izvršenja zaduženja u skladu sa rokovima i odgovornostima.

Moduli aplikacije


Kalendar sjednica - glavni ekran aplikacije koji služi za pregled svih održanih i planiranih sjednica tijekom godine odnosno na određeni dan, te omogućava brzo kreiranje nove sjednice.
Ekran sjednice - služi za upravljanje cjelokupnim podacima o sjednici, pripremu dnevnog reda i slanje email obavijesti predlagačima i članovima.
Upravljanje točkama dnevnog reda - izrada dokumenata i kreiranje odluka vezano za pojedinu točku dnevnog reda te mogućnost slanja točaka dnevnog reda na email u obliku zasebnih PDF dokumenata.
Nerazvrstane točke dnevnog reda - spremnik pristiglih prijedloga točaka koji se mogu pridružiti budućoj sjednici.
Upravljanje odlukama i zaduženjima - kreiranje zaduženja, definiranje odgovornih osoba i organizacijskih jedinica te praćenje statusa izvršenja.
Predlošci za dokumente i email poruke - priprema teksta za dnevni red, zaključke, odluke i zapisnik, sa stavkama koje će se moći dopuniti podacima iz aplikacije ili ručnim unosom.
Konfiguracija - definiranje tipova sjednice, vrsta statusa zaduženja za potrebe kontrole roka, pravila provjere email poruka te drugih parametara.

Zašto rješenje po mjeri?

Za razliku od sličnih rješenja za upravljanje sjednicama Društva, Evolva nudi prilagodbu rješenja eSjednice prema specifičnim potrebama korisnika te integraciju sa postojećim sustavima kod klijenta i drugim Evolva aplikacijama kao što su primjerice eParagraf, ePotpisna mapa i ePisarnica koje podižu rad Tajništva i cijelog Društva na višu razinu.


Cjelovito rješenje za pravnike

Aplikacija eSjednice povezana sa rješenjem eParagraf daje kvalitetnu podršku radu pravnika, tvoreći cjelovito rješenje za izvršavanje pravnih poslova. Saznajte više o aplikaciji eParagraf


Download zona