Reference po organizacijskoj shemiTijekom dugogodišnjeg rada sa srednjim i velikim tvrtkama i institucijama Evolva je razvila brojna rješenja koja služe kao podrška za pojedine organizacijske jedinice. U nastavku je pregled najvažnijih rješenja sa popisom klijenata kod kojih su rješenja implementirana.


Pritisnite na sliku za veći prikazUprava

› Izvještaji po mjeri - bogate izvještajne mogućnosti u PDF, Excel i Word formatu, statički i dinamički grafovi

 • Privredna banka Zagreb d.d.

 • Iskon Internet d.d.

 • Evolva d.o.o.


Administracija

ePisarnica - web aplikacija za efikasan rad sa predmetima u javnoj upravi, urudžbiranje dokumenata, praćenje upravnih i neupravnih predmeta

 • Grad Varaždin

 • Zajednica športskih udruga grada Varaždina

 • Zagorska razvojna agencija

 • Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

eUrudžbeni - web aplikacija za efikasan rad sa predmetima i urudžbiranje pošte odnosno praćenje ulazne i izlazne pošte po organizacijskim cjelinama

 • Privredna banka Zagreb d.d.

 • Jadransko osiguranje d.d.

 • Iskon Internet d.d.

 • Eko Međimurje d.d.

› Očevidnici

 • Privredna banka Zagreb d.d.


Kadrovski poslovi

› Obračun plaća - aplikacija za obračun plaća djelatnika

 • Knjigovodstveni biro Marko

Evolva TMS - web aplikacija za vođenje evidencije radnog vremena zaposlenika

 • Evolva d.o.o.

eCertifikacija - web portal za online edukaciju i polaganje ispita

 • Vizor d.o.o.


Tajništvo

eSjednice - aplikacija za upravljanje sjednicama Društva

 • Privredna banka Zagreb d.d.

ePotpisna mapa - digitalno potpisivanje dokumenata i praćenje procesa

 • Privredna banka Zagreb d.d.


Pravna služba

eParagraf - web aplikacija za sektor pravnih poslova

 • Privredna banka Zagreb d.d.

› eUgovori - web aplikacija za praćenje ugovora

 • Privredna banka Zagreb d.d.

 • Iskon Internet d.d.


Prodaja

› Financijski DMS - web aplikacija za upravljanje dokumentima

 • Iskon Internet d.d.

 • Evolva d.o.o.

› Prodajne provizije - web aplikacija za obračun prodajnih provizija

 • Iskon Internet d.d.

eNaplata - sustav za stratešku naplatu dugovnih potraživanja

 • Privredna banka Zagreb d.d.

› Prodaja nekretnina - web aplikacija za automatsku izradu potrebne dokumentacije za predugovaranje i ugovaranje prodaje nekretnina te online kalkulator cijene stanova

 • Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin

 • Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

› Online kalkulatori

 • Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

› Najam nekretnina - web aplikacija za praćenje stanara

 • Tehnološki park Varaždin


Marketing

› Web portali

 • Geotehnički fakultet Varaždin

› EPIS TV - web aplikacija za media planiranje te planiranje TV rasporeda

 • VTV - Varaždinska televizija d.o.o.

 • OTV - Otvorena televizija


Usluge

› Korisnički portal

 • Metronet telekomunikacije d.d.

 • Hereditas

› Web aplikacija za koordinaciju i upravljanje terenskim grupama

 • Metronet telekomunikacije d.d.

eCertifikacija - web portal za online edukaciju i polaganje ispita

 • Vizor d.o.o.

› Knjiga radnih naloga - praćenje izvršenja zadataka po radnim nalozima

 • Vizor d.o.o.


Projektni ured

Evolva TMS - web aplikacija za analizu utroška radnog vremena po projektima

 • Competent d.o.o.

 • Odvjetnički ured Jelaković

 • Odvjetnički ured Štefanija Čukman

 • Evolva d.o.o.

 • Forma d.o.o.

 • Kabel mont d.o.o.

 • Nesek d.o.o.

 • Carpe diem d.o.o.

 • Bjelovarski list d.o.o.

 • Radio Terezija d.o.o.

 • Mozaik media d.o.o.


Financije

› Financijski DMS - web aplikacija za upravljanje dokumentima

 • Iskon Internet d.d.

 • Evolva d.o.o.

 • Ženski rukometni klub Koka Varaždin

› API za fiskalizaciju

 • Vaba d.d. banka Varaždin

› Izrada i praćenje otplatnih planova - web aplikacija za izradu otplatnih planova te praćenje otplate

 • Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin

 • Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Evolva Debt Collection - web aplikacija za efikasno upravljanje dugovnim potraživanjima

 • Return to business d.o.o.


Računovodstvo

› eKnjigovodstvo - web aplikacija za vođenje knjigovodstva svih vrsta tvrtki

 • Knjigovodstveni biro Marko

 • Evolva d.o.o.


Nabava

eNabava - web aplikacija za praćenje procesa nabave

 • Privredna banka Zagreb d.d.

 • Iskon Internet d.d.

 • Jadransko osiguranje d.d.


Skladište

› eSkladište - web aplikacija za praćenje stanja skladišta IT opreme

 • Iskon Internet d.d.

eVideo recording - IT rješenje za video snimanje poslovnih događaja

 • Privredna banka Zagreb d.d.


IT odjel

Evolution Framework - tehnologija za efikasan razvoj poslovnih web aplikacija

 • Evolva d.o.o.

 • Privredna banka Zagreb d.d.

Desktop-to-Java-web konverter - alat za automatsku konverziju aplikacija

 • Privredna banka Zagreb d.d.

› Softverske integracije - automatizacija tijeka podataka između različitih IT sustava

 • Privredna banka Zagreb d.d.

 • Iskon Internet d.d.

 • Metronet telekomunikacije d.d.


Specijalizirana rješenja

› Web aplikacija za praćenje projekata dizajniranja rasvjete

 • Telektra d.o.o.

› Web aplikacija za avansiranje gotovine

 • Privredna banka Zagreb d.d.

› Sustav za praćenje statistike prometa na autocestama i prometnim čvorovima

 • Telegra d.o.o.

› Sustav za praćenje naplate cestarine

 • Telegra d.o.o.

› Web aplikacija za vođenje evidencije službenih vozila i vođenje evidencije o radnicima

 • INOXMONT-VS d.o.o.

› Web aplikacija za trgovanje dionicama

 • FIMA Vrijednosnice d.o.o.

Vježbenički ERP - edukativni softver za nastavu Vježbenička tvrtka

 • Gospodarska škola Varaždin


Kontakt

Prodaja

Tel: +385 (0)42 658-550

prodaja@evolva.hr