Reference po organizacijskoj shemi


Tijekom dugogodišnjeg rada sa srednjim i velikim tvrtkama i institucijama Evolva je razvila brojna rješenja koja služe kao podrška za pojedine organizacijske jedinice. U nastavku je pregled najvažnijih rješenja sa popisom klijenata kod kojih su rješenja implementirana.

Uprava

 • Izvještaji po mjeri - bogate izvještajne mogućnosti u PDF, Excel i Word formatu, statički i dinamički grafovi
  1. Privredna banka Zagreb d.d.
  2. Iskon Internet d.d.
  3. Evolva d.o.o.

Administracija

 • ePisarnica - web aplikacija za efikasan rad sa predmetima u javnoj upravi, urudžbiranje dokumenata, praćenje upravnih i neupravnih predmeta
  1. Grad Varaždin
  2. Zajednica športskih udruga grada Varaždina
  3. Zagorska razvojna agencija
  4. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
 • eUrudžbeni - web aplikacija za efikasan rad sa predmetima i urudžbiranje pošte odnosno praćenje ulazne i izlazne pošte po organizacijskim cjelinama
  1. Privredna banka Zagreb d.d.
  2. Jadransko osiguranje d.d.
  3. Iskon Internet d.d.
  4. Eko Međimurje d.d.
 • Očevidnici
  1. Privredna banka Zagreb d.d.

Kadrovski poslovi

 • Obračun plaća
  1. Knjigovodstveni biro Marko
 • Evolva TMS - web aplikacija za vođenje evidencije radnog vremena zaposlenika
  1. Evolva d.o.o.
 • eCertifikacija - web portal za online edukaciju i polaganje ispita
  1. Vizor d.o.o.

Tajništvo

 • eSjednice - aplikacija za upravljanje sjednicama Društva
  1. Privredna banka Zagreb d.d.
 • ePotpisna mapa - digitalno potpisivanje dokumenata i praćenje procesa
  1. Privredna banka Zagreb d.d.

Pravna služba

 • eParagraf - web aplikacija za sektor pravnih poslova
  1. Privredna banka Zagreb d.d.
 • eUgovori - web aplikacija za praćenje ugovora
  1. Privredna banka Zagreb d.d.
  2. Iskon Internet d.d.

Prodaja

 • Financijski DMS - web aplikacija za upravljanje dokumentima
  1. Iskon Internet d.d.
  2. Evolva d.o.o.
 • Prodajne provizije - web aplikacija za obračun prodajnih provizija
  1. Iskon Internet d.d.
 • eNaplata - sustav za stratešku naplatu dugovnih potraživanja
  1. Privredna banka Zagreb d.d.
 • Prodaja nekretnina - web aplikacija za automatsku izradu potrebne dokumentacije za predugovaranje i ugovaranje prodaje nekretnina te online kalkulator cijene stanova
  1. Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin
  2. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
 • Online kalkulatori
  1. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
 • Najam nekretnina - web aplikacija za praćenje stanara
  1. Tehnološki park Varaždin

Marketing

 • Web portali
  1. Geotehnički fakultet Varaždin
 • EPIS TV - web aplikacija za media planiranje te planiranje TV rasporeda
  1. VTV - Varaždinska televizija d.o.o.
  2. OTV - Otvorena televizija

Usluge

 • Korisnički portal
  1. Metronet telekomunikacije d.d.
  2. Hereditas
 • Web aplikacija za koordinaciju i upravljanje terenskim grupama
  1. Metronet telekomunikacije d.d.
 • eCertifikacija - web portal za online edukaciju i polaganje ispita
  1. Vizor d.o.o.
 • Knjiga radnih naloga - praćenje izvršenja zadataka po radnim nalozima
  1. Vizor d.o.o.

Projektni ured

 • Evolva TMS - web aplikacija za analizu utroška radnog vremena po projektima
  1. Competent d.o.o.
  2. Odvjetnički ured Jelaković
  3. Odvjetnički ured Štefanija Čukman
  4. Evolva d.o.o.
  5. Forma d.o.o.
  6. Kabel mont d.o.o.
  7. Nesek d.o.o.
  8. Carpe diem d.o.o.
  9. Bjelovarski list d.o.o.
  10. Radio Terezija d.o.o.
  11. Mozaik media d.o.o.

Financije

 • Financijski DMS - web aplikacija za upravljanje dokumentima
  1. Iskon Internet d.d.
  2. Evolva d.o.o.
  3. Ženski rukometni klub Koka Varaždin
 • API za fiskalizaciju
  1. Vaba d.d. banka Varaždin
 • Izrada i praćenje otplatnih planova - web aplikacija za izradu otplatnih planova te praćenje otplate
  1. Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin
  2. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
 • Evolva Debt Collection - web aplikacija za efikasno upravljanje dugovnim potraživanjima
  1. Return to business d.o.o.

Računovodstvo

 • eKnjigovodstvo - web aplikacija za vođenje knjigovodstva svih vrsta tvrtki
  1. Knjigovodstveni biro Marko
  2. Evolva d.o.o.

Nabava

 • eNabava - web aplikacija za praćenje procesa nabave
  1. Privredna banka Zagreb d.d.
  2. Iskon Internet d.d.
  3. Jadransko osiguranje d.d.

Skladište

 • eSkladište - web aplikacija za praćenje stanja skladišta IT opreme
  1. Iskon Internet d.d.
 • eVideo recording - IT rješenje za video snimanje poslovnih događaja
  1. Privredna banka Zagreb d.d.

IT odjel

 • Evolution Framework - tehnologija za efikasan razvoj poslovnih web aplikacija
  1. Evolva d.o.o.
  2. Privredna banka Zagreb d.d.
 • Desktop-to-Java-web-konverter - alat za automatsku konverziju aplikacija
  1. Privredna banka Zagreb d.d.
 • Softverske integracije - automatizacija tijeka podataka između različitih IT sustava
  1. Privredna banka Zagreb d.d.
  2. Iskon Internet d.d.
  3. Metronet telekomunikacije d.d.

Specijalizirana rješenja

 • Web aplikacija za praćenje projekata dizajniranja rasvjete
  1. Telektra d.o.o.
 • Web aplikacija za avansiranje gotovine
  1. Privredna banka Zagreb d.d.
 • Sustav za praćenje statistike prometa na autocestama i prometnim čvorovima
  1. Telegra d.o.o.
 • Sustav za praćenje naplate cestarine
  1. Telegra d.o.o.
 • Web aplikacija za vođenje evidencije službenih vozila i vođenje evidencije o radnicima
  1. INOXMONT-VS d.o.o.
 • Web aplikacija za trgovanje dionicama
  1. FIMA Vrijednosnice d.o.o.
 • Vježbenički ERP - edukativni softver za nastavu Vježbenička tvrtka
  1. Gospodarska škola Varaždin

Kontakt

Prodaja

Tel: +385 (0)42 658-550