Sustav za podršku procesima nabave


eNabava je sustav za upravljanje procesima nabave koji ubrzava pojedine korake procesa i rad sa dokumentima u postupcima nabave. Sustav prati procese nabave od trenutka kada se pokreće i odobrava svaki pojedini proces nabave te se zatim pribavljaju ponude, pa sve do izdavanja i evidencije svih drugih dokumenata proizašlih iz nabave kao što su ugovori, primke, izlazni računi i drugi.

Na temelju procesa nabave generiraju se financijski izvještaji za potrebe kontrole troškova (CAPEX i OPEX) po projektima, kontima ili mjestu nastanka troška, što predstavlja čvrstu podlogu za donošenje daljnjih odluka u poslovanju.


Prednosti korištenja sustava eNabava


Za djelatnike nabave

Lako provođenje nabave - sustav daje pregled radnih zadataka i omogućava slanje obavijesti dobavljačima čime se ubrzava postupak nabave.
Dokumentacija na jednom mjestu - brz pristup, lako pretraživanje i uređivanje dokumenata vezanih za nabavu te kreiranje veza između njih.
Digitalizacija poslovanja - skeniranjem ili unosom dokumenta copy-paste metodom stvara se baza elektroničkih dokumenata.
Status procesa - djelatnici nabave lako prate otvorene procese nabave sa uvidom u sve preostale korake koji se po tom procesu trebaju odraditi.
Elektronsko odobravanje - brzo davanje odobrenja odgovornih osoba, uz slanje e-mail obavijesti dobavljačima, a pri čemu je osigurana tajnost podataka i limitiran pristup ostalim korisnicima.
Kontrola ugovornih obaveza - sustav šalje e-mail poruku sa podsjetnikom o isteku ugovora ili potrebnom plaćanju po ugovoru.

Za dobavljače

Obavijest o otvorenom natječaju - sustav šalje automatsku email poruku dobavljaču kako bi ga obavijestio da je otvoren novi natječaj.
Online nabava - pristup svim potrebnim informacijama o otvorenoj nabavi i mogućnost dostave ponuda direktno u sustav.

Za upravu i kontroling

Kontrola troškova - pregled ukupnih iznosa kapitalnih troškova (CAPEX) i operativnih troškova (OPEX) po projektima, kontima i mjestu nastanka troška kako bi se utvrdili premašeni budžeti ili neiskorištena sredstva.
Efikasnost i preciznost u radu - odobrenja i obaveze vrše se kroz aplikaciju čime se osigurava njihovo pravovremeno izvršavanje.
Podloga za donošenje odluka - uprava tvrtke u svakom trenu ima ažurne financijske informacije o prošlim i planiranim troškovima.

Moduli aplikacije


Procesi nabave - kreiranje procesa nabave i upravljanje zaduženjima tijekom pojedinih faza procesa u skladu sa odlukama ovlaštenih osoba.
Dokumenti nabave - kreiranje, pregledavanje i uređivanje dokumenata nabave kao što su natječajna dokumentacija, ponude, odluka o odabiru dobavljača, zahtjev za nabavu, ugovori, narudžbenice, fakture, primke, otpremnice i drugo.
Definiranje koraka procesa - vizualno definiranje koraka procesa (tzv. workflow) i pravila za određen tip dokumenta i grupu korisnika.
Šifrarnici - lak unos i pregled svih tipova projekata, konta, mjesta troška, grupa dokumenata, tečajne liste, statusa procesa i ostalo.
Urudžbiranje - unos i klasifikacija ulaznih i izlaznih računa uz skeniranje fizičkog dokumenta ili jednostavan unos digitalne verzije dokumenta te stvaranje veze na određeni proces.
Radni zadaci - djelatnik nabave na jednom mjestu vidi pregled svih primljenih zadataka kako bi brzo i ciljano odradio potrebne korake na otvorenim procesima nabave.
Pregled po dobavljačima - popis svih zahtjeva za nabavu određenog dobavljača kako bi se dobila slika ukupnog iznosa troška.
Izvještaji o procesima nabave - statistika u obliku financijskih izvještaja uz mogućnost ispisa u Excel tablici služi za donošenje kvalitetnih odluka za poboljšanje procesa nabave.

Zašto rješenje po mjeri?

Za razliku od sličnih gotovih rješenja za upravljanje procesom nabave, Evolva nudi prilagodbu rješenja eNabava prema specifičnim potrebama korisnika te integraciju sa drugim Evolva aplikacijama i postojećim sustavima kod klijenta.


Mogućnosti integracije

Sustav eNabava se može povezati sa sustavima za računovodstvo, ERP ili drugim sustavima, a od Evolva sustava ističemo rješenje eSkladište za vođenje poslova skladišta i rješenje eUgovori za vođenje knjige ugovora. Za više informacija o mogućnostima integracije obratite nam se na: info@evolva.hr


Download zona