Osnovne informacije


Evolva d.o.o.

  • Puni naziv: Evolva društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu
  • Adresa: Cehovska ulica 12, 42000 Varaždin, Hrvatska
  • OIB: 77990604256
  • MB: 2325764
  • Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070081916, pod brojem: Tt-08/37-2. Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave / osnivač: Matija Tomašković.
  • IBAN: HR2324840081104522154 kod banke Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb

Kontakti

Centrala

Tel: +385 (0)42 658-550

Direktor

Tel: +385 (0)42 658-550

Prodaja

Tel: +385 (0)42 658-550

Podrška

Tel: +385 (0)42 658-550

Marketing

Tel: +385 (0)42 658-554

Financije

Tel: +385 (0)42 658-550