Osnovne informacijeEvolva d.o.o.

› Puni naziv: Evolva društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu

› Adresa: Cehovska ulica 12, 42000 Varaždin, Hrvatska

› OIB: 77990604256

› MB: 2325764

› Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070081916, pod brojem: Tt-08/37-2. Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti. Član uprave / osnivač: Matija Tomašković.

› IBAN: HR2324840081104522154 kod banke Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 ZagrebKontakti

Centrala

Tel: +385 (0)42 658-550

info@evolva.hr


Direktor

Tel: +385 (0)42 658-550

matija.tomaskovic@evolva.hr


Prodaja

Tel: +385 (0)42 658-550

prodaja@evolva.hr


Podrška

Tel: +385 (0)42 658-550

podrska@evolva.hr


Marketing

Tel: +385 (0)42 658-550

info@evolva.hr


Financije

Tel: +385 (0)42 658-550

financije@evolva.hr