Tražite najbrži put na Java web platformu?Desktop-to-Java-web migracija je proces tijekom kojeg se velike legacy desktop aplikacije automatski konvertiraju na Java web platformu, a desktop programeri brzo i lako migriraju na efikasan Java web razvoj modernih poslovnih web aplikacija.


Bezbolna migracija desktop programera

Izbjegnite dugotrajnu edukaciju i zastoje u razvoju. Evolution Framework je Java web framework specijaliziran za razvoj poslovnih web aplikacija, koji ima potrebnu kompatibilnost desktop načinu razvoja te desktop programerima nudi već poznato okruženje za brzi novi start.

Brzo i lako vizualno uređivanje ekrana

Razvoj velikih poslovnih aplikacija, koje se sastoje od više stotina ili tisuća korisničkih ekrana, bez vizualnog editora ekrana je dugotrajan i skup. Vizualni editor ekrana Evolution Frameworka sa više od 80 vizualnih kontrola drastično olakšava taj posao.

Kompletan set alata i tehnologija

Evolution Framework sadrži vizualne alate za dizajn, razvoj, isporuku i nadzor enterprise-level web aplikacija, te moderne i popularne funkcionalnosti kao što su upravljanje dokumentima i upravljanje poslovnim procesima.

Evolution Framework

Automatska konverzija legacy aplikacija

Način funkcioniranja Evolution Frameworka omogućava automatsko konvertiranje starih desktop aplikacija u Java web okruženje. Uspješno smo proveli takve projekte u praksi, a struka nas je priznala i nagradila.

Automatska konverzija izgleda ekrana

Jedan od prvih koraka konverzije je konverzija izgleda ekrana. Konvertirane ekrane moguće je dalje uređivati u web baziranom vizualnom editoru, a engine frameworka brine se za HTML renderiranje i AJAX komunikaciju sa kodom na serveru.

Automatska konverzija koda

Kompatibilnost Evolution Frameworka sa desktop logikom razvoja omogućava automatsku konverziju koda ekrana. Uz (re)implementiran stari API, programeri trebaju savladati samo manje razlike u sintaksi.

Panther konverter

Bazirano na tehnologijama

Evolution Framework
Java web framework za poslovne web aplikacije.
Panther-to-web konverter
Automatski konverter Panther ekrana, JAM ekrana i JPL koda u Java web okruženje.

Reference

Privredna banka Zagreb d.d.
Konverzija Panther TUI i GUI ekrana uspješno je provedena na 3 projekta.

Download zona

Saznajte više o migraciji:

  • Preuzmite brošuru


    Desktop-to-web migracija