Evolva TMS


Evolva TMS (Time Management System) je web aplikacija koja na temelju jednostavne evidencije radnih zadataka zaposlenika omogućava kompletnu analizu utroška vremena kako bi se donijele kvalitetne i precizne odluke za buduće poslovanje.

Evolva TMS je rješenje za sve tipove tvrtki koje žele uspješno upravljati vremenom zaposlenika i postići bolji nadzor nad poslovanjem. Izvještaji o prošlim i tekućim aktivnostima omogućavaju usporedbu brojčanih pokazatelja te predstavljaju pouzdanu podlogu za donošenje kvalitetnih odluka.

Evolva TMS se koristi putem online pristupa sa računala ili mobilnih uređaja uz visoku sigurnost i backup podataka. Moguća je i instalacija na vlastiti server klijenata sa preuzimanjem podataka u bilo kojem trenutku.


Prednosti korištenja aplikacije Evolva TMS


Za korisnika

Veća produktivnost - korištenjem Evolva TMS tjednog organizatora olakšava se planiranje radnog vremena.
Bolja kvaliteta rada - uz lakše određivanje prioriteta znatno se rasterećuje pamćenje.

Za nadređene

Obračun sati za klijenta - automatski se kreira lista utrošenih sati na pojedinom projektu.
Kontrola nad poslovanjem - dnevni email izvještaj pruža uvid u trenutnu statistiku bez ulaska u aplikaciju.
Preciznije donošenje odluka - pomoću izvještaja o prošlom razdoblju donose se odgovarajući zaključci i daljnje odluke.

Za radni tim

Centralizirana evidencija - arhiva odrađenih zadataka daje uvid u zadatke svih članova tima.
Olakšana koordinacija - aplikacija olakšava delegiranje zadataka i raspodjelu posla između zaposlenika.

Za cijelu tvrtku

Veća efikasnost - smanjuje se vrijeme potrošeno na telefonske pozive i sastanke pa se zaposlenici mogu više posvetiti konkretnim zadacima.
Olakšan rad na daljinu - pristup putem interneta čini aplikaciju dostupnom izvan ureda u bilo kojem trenutku.
Brzo uvođenje - korisnici lako počinju sa korištenjem aplikacije pa su izvještaji dostupni već od prvog dana.

Moduli aplikacije


Tjedni organizator - služi za evidenciju izvršenih i planiranih radnih zadataka te predstavlja radni kalendar zaposlenika.
Projektne aktivnosti - pregled radnih zadataka zaposlenika prema statusu aktivnosti sa svrhom praćenja otvorenih zaduženja i njihovog izvršenja.
Planiranje projekta - omogućava raspodjelu aktivnosti kroz vremensko razdoblje kako bi se u skladu sa raspoloživim resursima upravljalo radnim timom na najefikasniji način.
Analiza rada zaposlenika - brojčani pokazatelji pokazuju koliko radnih sati zaposlenici troše na pojedine projekte te kako organiziraju svoje vrijeme.
Analiza po projektima - usporedbom svih aktivnosti unutar projekta moguće je donijeti odluke o preraspodjeli resursa i daljnjim koracima u poslovanju.
Analiza tvrtke - statistika za određeno razdoblje putem tabličnih prikaza i grafova omogućava usporedbu brojčanih pokazatelja, otkrivanje trendova i graničnih vrijednosti, sa ciljem da se pravilno rasporede resursi i donesu kvalitetne odluke.
Dnevni izvještaj - na kraju svakog radnog dana direktor i zaposlenici dobivaju na email dnevni izvještaj sa trenutnom statistikom.