Sustav za stratešku naplatu potraživanja


Sustav za stratešku naplatu potraživanja služi za učinkovito planiranje, izvršavanje, praćenje i optimiranje naplate potraživanja. Korištenjem snage IT tehnologije sustav omogućava visoku efikasnost i maksimalne rezultate u radu sa velikim brojem dužnika.

Ulazni podaci su podaci o dugovima i dužnicima koje sustav obrađuje kako bi se definirale aktivnosti koje će sustav izvršiti automatski ili će djelatnici odraditi ručno kao što je npr. izrada dokumenta, telefonski poziv, slanje opomene itd.


Funkcionalnosti sustava


Funkcionalnosti sustava prate PDCA (Plan-Do-Check-Act) koncept kako bi se proces naplate neprestano poboljšavao:

  • Planiranje (Plan) - konfiguracija sustava obuhvaća definiranje strategija naplate koje predstavljaju način na koji sustav postupa sa pojedinim vrstama dugovnih potraživanja. U okviru svake strategije definira se tijek procesa i pravila izvođenja pojedinih koraka, definiranje aktivnosti procesa i njihovih prioriteta;
  • Provedba (Do) - izvršavanje definiranih strategija naplate nad dugovnim portfeljom, pri čemu razlikujemo ručno odrađivanje zadataka od strane djelatnika i automatsko izvršavanje aktivnosti koje obavlja sam sustav;
  • Analiza (Check) - analiza uspješnosti različitih poslovnih odluka pomoću vizualizacije velike količine podataka i Excel izvještaja;
  • Poboljšanje (Act) - redefiniranje prioriteta i definiranje strategije koja će se testirati u sljedećem razdoblju, uz realokaciju resursa i druge poslovne odluke kako bi se optimizirao proces naplate.


Da biste dobili uvid u konkretnu primjenu sustava pripremili smo primjer kako izgleda rad sa sustavom.

Povezanost sa drugim sustavima


Sustav za stratešku naplatu potraživanja se automatski povezuje sa postojećim sustavima ili evidencijama dugova i dužnika, a također i sa drugim Evolva sustavima ili ostalim vanjskim sustavima za upravljanje dokumentima, za fizičku dokumentaciju, online stanje računa i drugo.

Na taj se način može omogućiti unos kompleksnih strategija iz vanjskih kataloga strategija, ostvariti veza sa softverom za billing ili Evolva rješenjem ePotpisna mapa za odobravanje svih dokumenata na jednom mjestu i praćenje tijeka procesa vezanih za te dokumente.


Najbolja praksa u grupaciji

Evolva sustav za naplatu potraživanja, implementiran u Privrednoj banci Zagreb, zbog uspješnih rezultata ocijenjen je kao najbolja praksa i IT rješenje na razini 11 banaka grupe Intesa SanPaolo.


Download zona