Sustav za upravljanje pravnim predmetima


eParagraf je sustav za odjele pravnih poslova i odvjetničke urede koji omogućava ažurnu evidenciju i efikasnost prilikom obavljanja pravnih poslova.

eParagraf putem centralizirane evidencije daje cjelokupni pregled nad dokumentima, radnjama, troškovima i pripadajućim zapisima za svaki pravni predmet. Uz pomoć web aplikacije Evolva eParagraf dobiva se precizan uvid u dokumentaciju koji osigurava potrebnu brzinu i preglednost pri radu sa pravnim predmetima, uz lakšu dostupnost spisa i bolju organiziranost.


Prednosti korištenja aplikacije eParagraf


Jedinstvena evidencija pravnih predmeta - svi podaci i dokumenti dostupni su u elektroničkom obliku putem centralizirane baze.
Stvaranje digitalne arhive - jednostavno ubacivanje postojećih digitalnih i fizičkih dokumenata, te laka izrada novih dokumenata po predlošcima.
Definiranje ovlasti pristupa - svakom korisniku odobrava se pristup predmetima ovisno o ovlastima i potrebama.
Kalendar obaveza - pregled svih daljnjih koraka po pojedinom predmetu omogućava lako praćenje svih obaveza i olakšava organizaciju vremena.
Brz pristup putem interneta - web aplikacija omogućava stalni pristup uz stroge sigurnosne standarde.
Pristup za vanjske korisnike - ažurna evidencija olakšava rad vanjskih službi i daje kontrolu nad njihovim radom.
Statistička analiza - mogućnost usporedbe brojčanih pokazatelja i različitih trendova.

Moduli aplikacije


Rad s predmetima - tablični prikaz pravnih predmeta s naprednim opcijama pretraživanja.
Vođenje spisa - uređivanje podataka o zastupanju, postupanju, pripadajućim dokumentima, povijesti predmeta, troškovima i uplatama.
Kalendar - evidencija ročišta i daljnjih zadataka po svakom predmetu daje jasan pregled svih obaveza u određenom razdoblju.
Digitalna arhiva dokumenata - jednostavno ubacivanje digitalnih dokumenata copy-paste metodom ili skeniranjem fizičkih dokumenata.
Predlošci za dokumente - brza izrada dokumenata po predlošcima pomoću već upisanih podataka na predmetu.
eSjednice - elektronička podrška Tajništvu Društva za pripremu sjednica i poslove nakon održavanja sjednice.
Izvještavanje - izvoz podataka u obliku Excel tablice ili PDF dokumenta.
Korisnici i korisnička prava - definiranje korisnika, njihovih ovlasti i pripadnost organizacijskoj hijerarhiji.
Upravljanje procesom - uz pomoć vizualnog alata lako se definiraju koraci procesa koji se odvijaju nad pravnim predmetom te se pregledno prati izvršenje svakog koraka.
Evidencije - baza podataka o odvjetničkim društvima, sudovima, javnim bilježnicima i ostalim pravnim tijelima, a dostupna je i aktualna tečajna lista.

Zašto rješenje po mjeri?

Za razliku od sličnih gotovih rješenja za obavljanje pravnih poslova Evolva nudi prilagodbu rješenja eParagraf prema specifičnim potrebama korisnika te integraciju sa drugim Evolva aplikacijama i postojećim sustavima kod klijenta.


Evolva TMS za efikasnost

Sustav eParagraf se može integrirati sa web aplikacijom za podršku uredskom poslovanju Evolva TMS (Time Management System) čiji izvještaji služe kao odlična podloga kod fakturiranja i olakšavaju upravljanje poslovanjem donoseći ove prednosti:

› Analiza utroška radnog vremena

› Pregled utrošenih sati po klijentu

› Olakšana raspodjela posla

› Visoka efikasnost zaposlenika


eSjednice za Tajništvo

Rješenje eSjednice služi kao elektronička podrška Tajništvu Društva za pripremu sjednica i obavljanje poslova nakon održavanja sjednica te kao takvo predstavlja važan dio rješenja eParagraf ili se može koristiti potpuno neovisno. Saznajte više o aplikaciji eSjednice