Java API za fiskalizaciju


Evolva API za fiskalizaciju je programski modul koji se može lako integrirati u postojeće informatičke sustave na Java platformi sa ciljem razmjene podataka sa Poreznom upravom.

Fiskalizacijski Java modul pruža metode za fiskalizaciju računa kod gotovinskih transakcija, otvaranje i zatvaranje poslovnog prostora, promjenu podataka poslovnog prostora te umetanje potrebnih certifikata. Najčešća pitanja u vezi fiskalizacije možete pronaći na web stranicama Porezne uprave.


Glavne karakteristike modula


Za korisnike

Fiskalizacija novih i storno računa - modul je namijenjen svim pravnim subjektima koji izdaju račune s gotovinskim transakcijama.
Fiskalizacija poslovnog prostora - slanje podataka vezano za otvaranje, zatvaranje ili neku drugu promjenu podataka poslovnog prostora.
Umetanje certifikata - modul omogućava upotrebu certifikata za elektroničku identifikaciju odnosno provjeru autentičnosti podataka.
Jednostavno korištenje - laka ugradnja i sveobuhvatnost čine ovo rješenje jednostavnim za korištenje.

Za programere

Mogućnost integracije - modul je moguće ugraditi u već postojeći informacijski sustav kod klijenta koji je razvijen u Java tehnologiji.
Echo metoda - testne metode omogućavaju testiranje svih dostupnih funkcionalnosti fiskalizacijskog modula.
Java platforma - modul radi na bilo kojoj platformi koja podržava novije verzije Jave.

Tehnički zahtjevi i mogućnosti


Tomcat i WebSphere aplikacijski serveri - moguć rad na Tomcat i WebSphere aplikacijskim serverima.
Paket za administratore - modul se isporučuje u zip datoteci koja sadrži source kod, modul u obliku jar datoteke, klasu s primjerima korištenja, javadoc datoteku te potrebne certifikate za testnu fiskalizacijsku okolinu.


Prilagodba po mjeri

Za razliku od sličnih rješenja za fiskalizaciju, Evolva nudi integraciju modula sa postojećim sustavima kod klijenta i prilagodbu prema specifičnim potrebama korisnika.