Rješenje za praćenje i planiranje novčanog toka


Evolva eCashflow je web aplikacija za praćenje prošlih, aktualnih i budućih uplata i isplata koja služi kao podrška menadžmentu za praćenje stvarne likvidnosti tvrtke i donošenje kvalitetnih odluka.

eCashflow je softversko rješenje za jednostavnu evidenciju izvršenih i tek očekivanih transakcija prema definiranim kategorijama, partnerima i projektima na temelju čega je moguća analiza podataka i izrada plana budućih financijskih kretanja. Ovakva podrška financijskom i menadžerskom vodstvu tvrtke daje uvid u poslovne, financijske i ulagačke aktivnosti kako bi se upravljalo likvidnošću tvrtke i stvorile pretpostavke za sigurno poslovanje i napredovanje.


Prednosti korištenja aplikacije eCashflow


Za Upravu

Kategorizacija prihoda i rashoda - pregled po kategorijama omogućava korekcije troškova i predviđanje budućih troškova za plaće, uredski materijal, troškove promocije ili bilo što drugo što je potrebno pratiti zasebno.
Potpora odlučivanju - uočena nepovoljna kretanja pomažu da se poduzmu odgovarajuće korektivne radnje, a testiranjem različitih scenarija moguće je ocijeniti utjecaj neke odluke.
Stanje po računima - aplikacija u svakom trenutku daje saldo svih računa tvrtke (žiro, kartice, devizni računi, blagajna i drugo) na temelju stvarnih kretanja novčanih sredstava.
Budući novčani tijek - prema unosu izlaznih faktura prati se očekivana naplata, a ovisno o realizaciji transakcija moguća su daljnja planiranja.
Planiranje - na temelju postojećih transakcija lako se kreiraju unosi sa istim podacima za buduće mjesece kako bi se dobila projekcija troškova i prihoda što je posebno korisno kod fiksnih mjesečnih iznosa.

Za djelatnike u financijama i administraciji

Status plaćanja - brz pronalazak plaćenih ili neplaćenih izlaznih ili ulaznih računa, uz datum izvršene transakcije i ostale podatke.
Usklađivanje sa bankovnim računima - popis svih uplata i isplata služi za usporedbu svih prometa po bankovnom računu kako bi se izvršila kontrola.
Lako dodavanje dokumenata - Word, Excel i PDF dokumenti se mogu lako dodati pomoću opcija upload, copy-paste ili skeniranjem.
Centralizirana arhiva dokumenata - svim dokumentima se pristupa brzo, a pretraživanjem po raznim kriterijima lako se pronalazi određeni dokument.
Fizička lokacija dokumenta - oznaka broja registratora olakšava pronalazak originala, a popis fizičke arhive daje pregled svih dokumenata u nekom registratoru.
Jednostavno korištenje - eCashflow se lako koristi putem web browsera bez potrebe za ikakvih knjigovodstvenim znanjima.

Moduli aplikacije


Cashflow po kategorijama - ukupan iznos uplata i isplata po pojedinim kategorijama prihoda i troškova kao što su prodani proizvodi i usluge, porezi i doprinosi, plaće, najam prostora, uredski materijal, marketing i drugo.
Cashflow po partnerima - pregled ukupnih uplata i isplata po pojedinim partnerima.
Cashflow po projektima - ukupan iznos uplata i isplata po projektima odnosno radnim nalozima za ocjenu isplativosti i podršku prodaji.
IR/UR kroz godinu - ukupan iznos svih izdanih i plaćenih izlaznih i ulaznih računa prikazuje one sa najvećim ukupnim iznosima i odstupanja u pojedinim mjesecima te olakšava predviđanja za buduća razdoblja.
Prometi računa - pregled svih uplata i isplata po određenom tipu računa pri čemu se za svaki unos može brzo promijeniti iznos, kategorija ili neki drugi podatak o kojem ovisi pravilno svrstavanje.
Dokumenti - digitalizacija dokumenata prilikom čega se određuje partner, iznos, vrsta i tip dokumenta, fizička lokacija dokumenta, opis, podaci o transakciji koji uključuju datum, realiziranost, kategoriju i projekt na koji želimo evidentirati tu transakciju.
Evidencija - proizvoljno definiranje tipova dokumenata, vrsta transakcijskih računa i kategorija za dobivanje upravo onih izvještaja koji će dati potrebnu informaciju.

Napredne funkcionalnosti


Integracija sa drugim sustavima - aplikacija se može povezati sa drugim sustavima kako bi se dobila točnija slika o kretanju toka novca.
Email izvještaji - mogućnost slanja izvještaja na email početkom svakog dana, krajem mjeseca ili u nekom drugom definiranom razdoblju.
Izvršavanje povezanih zaduženja - iz aplikacije je moguće poslati email poruke drugim zaposlenicima sa zadacima vezano za točno određeni dokument.

Zašto rješenje po mjeri?

Za razliku od sličnih gotovih rješenja za praćenje novčanog toka Evolva nudi prilagodbu rješenja eCashflow prema specifičnim potrebama korisnika te integraciju sa drugim Evolva aplikacijama i postojećim sustavima kod klijenta.


Izvještaji za Vaše potrebe

Evolva nudi nadogradnju aplikacije sa tabelarnim i grafičkim prikazima podataka prema potrebama korisnika kako bi se na temelju unesenih dokumenata i podataka dobile upravo one informacije koje su potrebne za donošenje odgovarajućih odluka.


Download zona