U skladu s PSD2 / izgradite svoj Open API sistem


PSD2?

  • Direktiva je dizajnirana od strane Europske komisije da regulira protokole plaćanja diljem Europske unije
  • Nastoji ojačati prava potrošaća
  • Nastoji poboljšati sigurnost internetskih plaćanja i pristupa računu unutar EU i EEA (European Economic Area)
  • PSD2 korisnicima omogućuje plaćanje kroz pružatelje usluga treće strane (TPP) bez posredovanja kartičnih kućab
  • U financijski krug uvode se dva nova servisa: PISP i AISP

PISP

  • Payment Initiation Service Provider - korisnicima omogućuje plaćanje putem trećih strana.
  • Usluga za pokretanje naloga za plaćanje na zahtjev korisnika (PSU) prema bankovnom računu (ASPSP).

AISP

  • Account Information Service Provider - servis koji ima pristup računskim podacima bankarskih klijenata.
  • Može analizirati potrošnju korisnika ili skupiti podatke iz računa nekoliko banaka u jedan pregled.

Prilagodba po Vašoj mjeri

Evolva je specijalizirana za izradu softverskih web rješenja po narudžbi, stoga nudimo prilagodbu pojedinih funkcionalnosti ovisno o specifičnim potrebama korisnika.