Business Process Management


Upravljanje poslovnim procesima obuhvaća uspostavu, automatizaciju i nadzor koraka procesa te predstavlja nezaobilaznu komponentu svakog poslovnog informatičkog sustava. Evolva pomoću web-bazirane tehnologije Evolution BPM brzo i efikasno uspostavlja upravljanje poslovnim procesima u sustavima klijenata.


Poslovne koristi


Za upravu

Veća kvaliteta poslovanja - standardizacija procesa kroz poštivanje poslovnih procedura vodi poslovanje u skladu sa poslovnom strategijom.
Smanjenje troškova - sustav može sam odrađivati određene aktivnosti prema zadanim pravilima čime se ubrzava cijeli proces i ostvaruju uštede.
Povećana efikasnost - djelatnici dobivaju jasne radne zadatke putem sustava što im donosi veću brzinu i točnost u njihovom radu.
Nadzor nad procesima - u bilo kojem trenutku moguć je uvid u status pojedinog koraka procesa.
Kontinuirano poboljšanje procesa - na temelju statističkih izvještaja vrše se odgovarajuće promjene u cilju poboljšanja radnih procesa.

Za djelatnike

Brz protok informacija - obavijesti koje sustav šalje nakon izvršenja aktivnosti predstavljaju pravovremenu informaciju odgovornim osobama.
Preciznost u radu - djelatnik lakše izvršava jasno definirane aktivnosti uz pristup svim potrebnim informacijama.
Automatizacija - sustav može dio aktivnosti izvršavati automatski čime se smanjuje količina posla.
Sustav alarma - sustav obavještava djelatnika da treba nešto obaviti sukladno definiranim koracima procesa.
Status aktivnosti - uvid u točno mjesto zastoja u izvršavanju koraka procesa daje mogućnost ciljane intervencije.
Zadovoljstvo klijenata - brža usluga daje kvalitetniju suradnju sa klijentima, dobavljačima i korisnicima usluga.

Glavne funkcionalnosti


Vizualno dizajniranje procesa - kreiranje procesa u sustavu započinje sa izradom popisa svih aktivnosti procesa na način da se definiraju zadaci koji će se slati djelatnicima iz aplikacije.

Uređivanje aktivnosti procesa - lako definiranje pravila odvijanja pojedinih aktivnosti uz vizualni prikaz procesa koji na jednostavan način omogućava poredak koraka procesa.

Automatika - definiranje uvjeta pod kojima sustav izvršava neku aktivnost bez ljudske intervencije kao npr. slanje zadataka djelatniku ili email obavijesti.

Primljeni i poslani zadaci - glavni ekran za djelatnike daje pregled radnih zadataka koje trebaju izvršiti prema prioritetima pri čemu se jednim klikom može riješiti više zadataka odjednom.

Vizualne notifikacije - korisnik dobiva obavijest u realnom vremenu i jednim klikom dolazi na ekran gdje odrađuje zadatke vezane za te akcije.

Prava i odgovornosti - definiranje prava za pristup, kreiranje i izvršavanje koraka procesa, a koja se ovisno o odgovornostima dodjeljuju pojedinim korisnicima.

Slanje obavijesti - mogućnost automatskog slanja email obavijesti kada se izvrši određeni korak procesa ili zadovolji neki drugi uvjet.

Rokovi izvršenja - kontrola izvršenja aktivnosti u određenom roku vrši se slanjem email podsjetnika djelatniku zaduženom za njeno izvršenje odnosno nadređenoj osobi.

Izvještaji - statistika o procesima i radu djelatnika ukazuje na kritične točke u procesu kako bi se utvrdile mogućnosti za poboljšanje i ubrzanje pojedinih koraka procesa.

Prilagodba i integracija

Evolva nudi izradu rješenja prema specifičnim potrebama korisnika te integraciju sa postojećim sustavima kod klijenta u cilju visoke efikasnosti i ostvarenja poslovnih ciljeva.


Najbolja praksa

Evolution BPM omogućava vrhunske poslovne rezultate kao primjerice u procesima naplate potraživanja radi čega je sustav Evolva eNaplata ocijenjen kao najbolja praksa i IT rješenje na razini 11 banaka grupe Intesa SanPaolo.


Download zona