Rješenje za snimanje i upravljanje video zapisima


Aplikacija za snimanje i upravljanje video zapisima, koji su vezani za vremenski limitirane poslovne događaje, služi za upravljanje radom kamera na više udaljenih lokacija, pretraživanje i pregled snimaka te nadzor rada opreme za snimanje.


Upravljanje postavkama snimanja

Pomoću aplikacije se uključuju i isključuju kamere na zahtjev ili po definiranim pravilima, a često se koristi opcija statičnih snimaka (tzv. snapshot) u pravilnim vremenskim razmacima.

Upravljanje snimkama, pretraživanje i dodatne mogućnosti

Aplikacija sprema snimke sa pripadajućim podacima o lokaciji na mrežni server gdje se ujedno obavlja nadzor cijelog sustava. Korisnici putem web browsera pristupaju serveru te pretražuju snimke po različitim kriterijima i mogu ih pregledavati u vrlo visokoj rezoluciji ili kao preview u niskoj rezoluciji. Aplikacija nudi i dodatne mogućnosti kao što je dodavanje titlova kako bi se na svaku snimku dodali nazivi lokacije ili djelatnika.

Osigurana kvaliteta rada opreme

Pomoću nadzornih ekrana za kontrolu rada opreme dobiva se status ispravnosti kamera i veze na server kako bi se prepoznao dio opreme koji je isključen ili ne radi ispravno. Na taj je način osigurano pravilno funkcioniranje sustava i pristup serveru uz brzo rješavanje eventualnih smetnji.

Mogućnosti primjene i integracija

Kamere se mogu postaviti na radna mjesta različitih poslovnica primjerice u bankama, mjenjačnicama, kockarnicama, gradskim i obrazovnim ustanovama. Aplikacija je zamišljena da se integrira sa drugim sustavima za upravljanje video zapisima i dokumentima pa osim snimanja iz sigurnosnih razloga može poslužiti za snimanje prezentacija, edukacija, prometa i slično.

Zašto rješenje po mjeri?

Za razliku od drugih gotovih rješenja za upravljanje video zapisima koja ne omogućavaju nikakvu doradu, Evolva nudi prilagodbu rješenja eVideo recording prema specifičnim potrebama korisnika te integraciju sa drugim Evolva aplikacijama i postojećim sustavima kod klijenta.


Visoka kvaliteta zapisa

Aplikacija je raspoloživa za rad sa visokokvalitetnim Basler IP kamerama. Za upite u vezi drugih modela kamera slobodno nam se obratite na: info@evolva.hr