Panther-to-Java-web konverter


Panther-to-Java-web konverter je softverski alat za automatsku konverziju starih Panther i JAM formi u Java web forme. Podržan je od strane Evolution Frameworka koji omogućava konvertiranim aplikacijama daljnju nadogradnju modernim poslovnim komponentama poput mogućnosti upravljanja poslovnim procesima, upravljanja radnim tokovima te širokim izborom postojećih setova kontrola.


Konverzija izgleda ekrana
Automatski konverter pretvara originalni izgled forme u XML format, kojega koristi Evolution Framework vizualni editor, a na taj način su omogućene jednostavne buduće nadogradnje.

Konverzija programskog koda
Automatska konverzija omogućava iskoristivost originalnog programskog koda i funkcionalnosti postojećih aplikacija, kako bi se značajno smanjili troškovi. Sačuvajte poslovne vrijednosti vašeg programskog koda i podignite kvalitetu razvoja na višu razinu.
Alat za učenje i brzi početak web razvoja
Razvojni programeri koji rade sa legacy tehnologijama koriste alat za konverziju kako bi isporučivali web forme bez znanja o kompleksnim web tehnologijama.

Nakon konverzije desktop formi, programeri mogu uspoređivati stari kod forme sa novim Java kodom, što im omogućava brzo učenje sintakse i olakšava kompleksnost web tehnologija bez potrebe za dodatnom edukacijom.

Bezbolna migracija na Java web


Evolva nudi uslugu migracije za razvojne timove koji rade sa Panther tehnologijama i žele započeti sa web razvojem u najkraćem mogućem vremenu. Saznajte više o bezbolnoj migraciji baziranoj na Panther-to-Java-web konverteru i tehnologiji Evolution Framework.

Case study

Pročitajte kako smo migrirali desktop aplikacije i desktop razvojni tim na web tehnologiju na najbrži i najlakši način: Migracija desktop aplikacija i tima na Java web tehnologiju.


Primjer konverzije

Stara GUI forma

Konvertirana forma u web pregledniku

Konvertirana forma u vizualnom editoru