Informacijski sustav za elektroničko uredsko poslovanje


Evolva ePisarnica je web aplikacija za digitalno urudžbiranje dokumenata i predmeta. Uz naše rješenje dobivate odlično uhodan online softver / program za uredsko poslovanje kojeg već koriste mnoge javne ustanove i tvrtke.


ePisarnica služi za digitalizaciju rada gradske i lokalne uprave, institucija, udruga i ostalih javnih ustanova čijim službenicima treba neometan pristup dokumentaciji. Kao centralizirana evidencija radnih dokumenata i skenirane arhive, ubrzava rad i komunikaciju službenika čime se postiže efikasan i transparentan rad javne uprave.


Evolva ePisarnica ima mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima javnopravnih tijela putem pristupne točke (API sučelja). Pismeno zaprimljeno putem pristupne točke od drugog javnopravnog tijela sprema se u Knjigu ulazne pošte Evolva ePisarnice i dolazi korisniku na e-mail. Zaprimljeno pismeno može se dodati u novi ili postojeći predmet Evolva ePisarnice.

Ukoliko imate postojeći sustav za evidenciju predmeta i pismena, a koji radi zastarjelosti nema pristupnu točku, moguće je korištenje pristupne točke i modula Knjige ulazne pošte Evolva ePisarnice. Pismeno zaprimljeno putem Evolva pristupne točke dalje se može dodati i u Vaš postojeći sustav za urudžbiranje (ručno od strane korisnika).


Prednosti korištenja aplikacije ePisarnica


Za sve korisnike dokumentacije

DIGITALNI URUDŽBENI ZAPISNIK
Digitalno arhiviranje dokumentacije, čuvanje i pretraživanje svih dokumenata u centralnoj arhivi.

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA
Dokumenti i podaci upisani u aplikaciju su odmah dostupni za rad svim korisnicima.

RAD SA PREDMETIMA
Opcija skeniranja i uploada postojećih dokumenata, uz predloške za brzu izradu novih dokumenata.

DOSTUPNOST PREDMETA DRUGIH ODJELA
Moguće je pretraživati i povezati predmete iz više upravnih odjela.

BAZA ZNANJA
Različiti dokumenti poput odluka, propisa i pravilnika dostupni su na jednom mjestu.

LAKO PRETRAŽIVANJE PREDMETA
Ovisno o pravima pojedinog korisnika moguće su razne opcije pretraživanja dokumenata.

JEDNOSTAVNO KORIŠTENJE
ePisarnica sadrži ekrane na kojima su identična polja kao na fizičkom dokumentu pa se korisnici lako privikavaju na rad u aplikaciji.

Za djelatnike pisarnice

AUTOMATSKA DODJELA REDNOG BROJA
Aplikacija dodjeljuje novom predmetu redni broj za klasifikacijsku oznaku, a pismenu u predmetu redni broj za urudžbeni broj.

ISPIS NASLOVNICE
Aplikacija ispisuje naslovnicu na žutu košuljicu predmeta na temelju unesenih podataka.

KORIŠTENJE BARCODE-A
Barcode na košuljici pomaže kod brzog pronalaska predmeta sa barcode čitačem.

Za upravitelje / ravnatelje / upravu

BRZA KOMUNIKACIJA
Moguće je poslati email poruku iz aplikacije u svrhu brže distribucije informacija.

LAKO SIGNIRANJE DOKUMENATA
Brza i laka raspodjela predmeta u svrhu optimalne alokacije resursa.

REALOKACIJA RESURSA
Na temelju podataka o radu referenata posao se može preraspodjeliti zbog ubrzanja.

SMANJENJE TROŠKOVA
Nije potrebno printanje velikog broja dokumenata pa su troškovi papira i ispisa puno manji.

FORENZIKA
Aplikacija bilježi sve aktivnosti na predmetima i aktima te se može rekonstruirati povijest svih akcija.


Moduli aplikacije ePisarnica


U nastavku je popis modula koje sadrži aplikacija Evolva ePisarnica, a što pojedini moduli obuhvaćaju te kako izgledaju ekrani aplikacije pogledajte pritiskom na gumb!


  • Neupravni i upravni predmeti
  • Sadržaj predmeta
  • Pismena
  • Plan klasifikacijskih oznaka
  • Omot spisa predmeta
  • Zadaci i kretaljka
  • Knjiga ulazne pošte
  • Statistika rješavanja predmeta
  • Administracija
Budite usklađeni s Uredbom

Uz aplikaciju Evolva ePisarnica, informacijski sustav za uredsko poslovanje, budite usklađeni s Uredbom o uredskom poslovanju. Preuzmite automatsku ponudu i slobodno nam se obratite za sva pitanja.

Edukacija uključena u cijenu!

Za sve nove korisnike pružamo edukaciju na kojoj ćemo pokazati kako raditi u web aplikaciji Evolva ePisarnica. Uz kratku demonstraciju korisnici će moći brzo započeti rad u aplikaciji!

Dorade i integracije

Evolva je specijalizirana za izradu softverskih web rješenja po narudžbi, stoga nudimo prilagodbu pojedinih funkcionalnosti ovisno o specifičnim potrebama korisnika te mogućnost integracije Evolva ePisarnice s ostalim sustavima klijenta.


Zadovoljni korisnici

Pročitajte iskustvo javne ustanove koja koristi rješenje Evolva ePisarnica za urudžbiranje dokumenata i upravljanje predmetima te saznajte Što ePisarnica može promijeniti u godinu dana?