Efikasan rad sa predmetima u javnoj upravi


Evolva ePisarnica je web aplikacija za digitalizaciju rada gradske i lokalne uprave, institucija, udruga i ostalih javnih ustanova čijim službenicima je potreban neometan pristup dokumentaciji. ePisarnica služi za digitalno urudžbiranje predmeta i dokumenata te kao centralizirana evidencija radnih dokumenata i skenirane arhive ubrzava rad i komunikaciju službenika čime se postiže efikasan i transparentan rad javne uprave.


Prednosti korištenja aplikacije ePisarnica


Za sve korisnike dokumentacije

Digitalni urudžbeni zapisnik - digitalno arhiviranje dokumentacije, čuvanje i pretraživanje svih dokumenata u centralnoj arhivi.
Digitalizacija poslovanja - dokumenti i podaci upisani u aplikaciju su odmah dostupni za rad svim korisnicima.
Rad sa dokumentima - opcija skeniranja i uploada postojećih dokumenata, uz predloške za brzu izradu novih dokumenata.
Dostupnost predmeta drugih odjela - moguće je pretraživati i povezati predmete iz više upravnih odjela.
Baza znanja - različiti dokumenti poput odluka, propisa i pravilnika dostupni su na jednom mjestu.
Lako pretraživanje predmeta - ovisno o pravima pojedinog korisnika moguće su razne opcije pretraživanja dokumenata.
Jednostavno korištenje - ePisarnica sadrži ekrane na kojima su identična polja kao na fizičkom dokumentu pa se korisnici lako privikavaju na rad u aplikaciji.

Za djelatnike pisarnice

Automatska dodjela rednog broja - aplikacija dodjeljuje novom predmetu redni broj za klasifikacijsku oznaku, a pismenu u predmetu redni broj za urudžbeni broj.
Ispis naslovnice - aplikacija ispisuje naslovnicu na žutu košuljicu predmeta na temelju unesenih podataka.
Korištenje barcode-a - barcode na košuljici pomaže kod brzog pronalaska predmeta sa barcode čitačem.

Za upravitelje / ravnatelje / upravu

Brza komunikacija - moguće je poslati email poruku iz aplikacije u svrhu brže distribucije informacija.
Lako signiranje dokumenata - brza i laka raspodjela predmeta u svrhu optimalne alokacije resursa.
Realokacija resursa - na temelju podataka o radu referenata posao se može preraspodjeliti zbog ubrzanja.
Smanjenje troškova - nije potrebno printanje velikog broja dokumenata pa su troškovi papira i ispisa puno manji.
Forenzika - aplikacija bilježi sve aktivnosti na predmetima i aktima te se može rekonstruirati povijest svih akcija.

Usklađenost s Uredbom

ePisarnica je usklađena sa Uredbom o uredskom poslovanju.

Prilagodba po Vašoj mjeri

Evolva je specijalizirana za izradu softverskih web rješenja po narudžbi, stoga nudimo prilagodbu pojedinih funkcionalnosti ovisno o specifičnim potrebama korisnika.


Zadovoljni korisnici

Pročitajte iskustvo javne ustanove koja koristi rješenje Evolva ePisarnica za urudžbiranje dokumenata i upravljanje predmetima te saznajte Što ePisarnica može promijeniti u godinu dana?