Evolva predstavila rješenje za bezbolnu migraciju razvojnih odjela na Java web razvoj


06. lipnja 2012. - Tvrtka Evolva je na Java konferenciji u Tuhelju predstavila koncept bezbolne migracije programera uz pomoć automatske konverzije desktop aplikacija na Java web tehnologiju.

U sklopu predavanja objašnjena je uloga desktop2web konvertera pomoću kojeg desktop programeri mogu odmah početi isporučivati poslovne web aplikacije bez poznavanja kompleksnih web tehnologija i bez zastoja u radu. Matija Tomašković, direktor tvrtke Evolva, pokazao je kako se konverzijom iz starih desktop ekrana automatski dobivaju web ekrani koji se zatim mogu lako nadograđivati u web-baziranom vizualnom editoru te obogatiti modernim poslovnim funkcionalnostima poput workflowa i upravljanja dokumentima.

Alat za konverziju i ostali alati pripadajućeg frameworka nastali su u dugogodišnjem radu sa poslovnim web aplikacijama, a projekt migracije je uspješno proveden u praksi. Ovakav koncept migracije osigurava bezbolan prelazak IT odjela sa starijih tehnologija u web okolinu. Za velike sustave sa stotinama ili čak tisućama ekrana, u koje su uložene brojne čovjek-godine razvoja, automatska konverzija predstavlja učinkovito rješenje da se sačuvaju postojeće funkcionalnosti i zadrži visoka efikasnost razvoja u web okruženju.

Tvrtka Evolva se već 9 godina bavi razvojem poslovnih web aplikacija te, uz izradu poslovnog softvera po mjeri, nudi uslugu migracije razvojnih odjela i automatske konverzije desktop aplikacija u web okruženje. Vlastita napredna tehnologija tvrtke Evolva, pod nazivom Evolution Framework, obuhvaća softverske alate za brži i jednostavniji rad programera u svim fazama razvoja poslovne web aplikacije. Razvoj tehnologije podržan je sredstvima BICRO-a iz Programa provjere inovativnog koncepta te je dobitnik posebnog priznanja Vidi e-novation u kategoriji najboljih hrvatskih inovativnih ICT projekata.
Kontakt

Marketing

Tel: +385 (0)42 658-550

info@evolva.hr