Efikasan razvoj poslovnih web aplikacijaEvolution Framework je Java web framework specijaliziran za razvoj modernih poslovnih web aplikacija. Sadrži set naprednih vizualnih alata za dizajn, razvoj, instalaciju i nadzor poslovnih web aplikacija koje uključuju funkcionalnosti poput upravljanja dokumentima, upravljanja poslovnim procesima, izvještavanja, itd.

Vizualni editor za ekrane

Crtajte web ekrane lako u vizualnom editoru koji sadrži preko 80 naprednih kontrola.

Napredne komponente

Uključite napredne funkcionalnosti poput upravljanja dokumentima i procesima jednostavnim dovlačenjem naprednih kontrola na ekran.

Enterprise-level kvaliteta

Framework je građen za rad aplikacija u cluster okruženjima te pod visokim opterećenjem.

Kvalitetan nadzor

Sadrži kvalitetne alate za nadzor aplikacija u radu te perfomansne analize i optimizacije.

Naučite brzo, koristite lakoEvolution Framework eliminira potrebu poznavanja kompleksnih web tehnologija poput HTML, CSS, JavaScript i AJAX tehnologija, za izgradnju i funkcioniranje sučelja bogatih internet aplikacija. Upravo je zbog kompatibilnosti sa desktop logikom razvoja Evolution Framework pogodan za migraciju legacy desktop aplikacija u Java web okruženje.www.evolution-framework.com

Vizualni editor

Kliknite za veću sliku


Tehnički zahtjevi

Pregled tehničkih zahtjeva za Evolution Framework pogledajte ovdje


Download zona

Nagrade
VIDI e-novation
nagrada

Posebno priznanje za jedan od najinovativnijih hrvatskih ICT projekata

BICRO potpora

Podržao Poslovno-inovacijski centar u sklopu programa provjere inovativnog koncepta