Evolva Payroll


Evolva Payroll je web aplikacija za evidentiranje i praćenje radnih sati te plaćenih i neplaćenih pauzi radnika na projektima.
Aplikacija Evolva Payroll služi za generiranje iznosa neto i bruto plaće na temelju evidencije radnog vremena i podataka o plaći, putnim troškovima, dodacima na plaću, danima godišnjeg odmora, bolovanja, slobodnim danima i danima na čekanju. Aplikacija ubrzava evidentiranje i praćenje radnih sati za veći broj radnika i daje izvještaje o odrađenim radnim satima koji se zatim dalje koriste u knjigovodstvene svrhe.


Za razliku od ručnog zapisivanja na papir uz naknadnu izradu Excel tablice, što troši vrijeme i dovodi u pitanje točnost evidencije, uz pomoć aplikacije Evolva Payroll direktno na terenu unose se radni sati djelatnika (moguće po smjenama) i evidentiraju se godišnji odmori, bolovanja, slobodni dani, dani na čekanju, i to jednostavno i lako putem mobitela.


Moduli aplikacije Evolva Payroll


EVIDENCIJA DJELATNIKA
Evidencija djelatnika sadrži osnovne podatke o svakom djelatniku, vrstu radnog odnosa, podatke o zdravstvenom i mirovinskom osiguranju, iznos plaće, dodatke na plaću, broj dana godišnjeg odmora na koje ima pravo. Uz lako pretraživanje brzo ćete pronaći pojedinog djelatnika. Moguće je praćenje promjena tijekom vremena (promjena plaće, broj dana godišnjeg odmora, bankovni račun za isplatu plaće, iznos putnog troška i druge promjene), unos datoteke (ugovor, kopija osobne iskaznice i dr.) te ispis podataka djelatnika u PDF dokument. Aplikacija omogućava i praćenje bruto troškova djelatnika po satu zbog određenih beneficija koje ima u tvrtki (što ne utječe na izračun iznosa plaće).


MJESEČNE EVIDENCIJE RADNIH SATI
Za svaki mjesec definiraju se djelatnici koji će raditi na projektu. Ovaj modul omogućava realtime prikaz radnih sati djelatnika na projektu (podaci koje pune voditelji projekata preko mobitela). Nakon što su svi radni sati upisani, evidencija se zaključava i više nisu moguće izmjene sati.


MOBILNI UNOS RADNIH SATI
Ovaj modul se koristi isključivo putem mobitela te omogućava da voditelj projekta putem mobitela unosi radne sate za djelatnike koji rade na projektu. Na taj način se direktno na terenu mogu evidentirati radni sati za pojedinog djelatnika, a moguć je i brz unos za više djelatnika odjednom. Nakon što korisnik s posebnim pravom zaključa evidenciju za neki mjesec više nije moguće ažuriranje podataka za taj mjesec.EVIDENCIJA SATI ZA DJELATNIKE
Ovaj izvještaj daje pregled radnog vremena djelatnika po mjesecima gdje se za svaki dan vidi koliko je bilo radnih sati, pauza (plaćenih i neplaćenih) i prekovremenih sati. Opcije pretraživanja omogućavaju lako pronalaženje izvještaja za određenog djelatnika i mjesec. Moguć je ispis izvještaja u Excel.


UNOS GODIŠNJEG ODMORA, BOLOVANJA, SLOBODNIH DANA, NEPLAĆENIH GODIŠNJIH ODMORA, DANA NA ČEKANJU
Ovaj modul služi za evidenciju godišnjih odmora, bolovanja, slobodnih dana, neplaćenih godišnjih odmora, dana na čekanju za djelatnike. Navedeno je moguće evidentirati i pregledavati na godišnjem kalendaru, ali i prema potrebi uređivati preko mobitela na prilagođenom ekranu.

PRIPREMA PLAĆA
Modul nudi izračun neto ili bruto iznosa plaće ovisno o ugovorenom iznosu plaće, broju radnih sati u mjesecu, dodacima, pozajmicama, prijenosima sati i drugim kriterijima koji su definirani za pojedinog djelatnika. Aplikacija sadržava detaljni Excel ispis podataka o plaći za sve djelatnike za neki mjesec koji se dalje daje knjigovodstvu za obračun doprinosa na plaću i iz plaće.


PROJEKTI
Modul služi za evidenciju projekata (aktivnih i neaktivnih) po organizacijskim jedinicama, konfiguraciju radnih smjena, uređivanje djelatnika i voditelja, financijske podatke projekta...


IZVJEŠTAJI
Ovaj modul služi za analizu uspješnosti rada na projektima. Analiza se gleda iz kuta troškova plaća, prihoda, evidencije radnih sati, grupa projekata...


Glavne prednosti koje Vam donosi Evolva Payroll


TOČNA EVIDENCIJA PODATAKA O RADNOM VREMENU NA POJEDINOM PROJEKTU
Umjesto Excel tablica na računalima, u aplikaciji je svim ovlaštenim korisnicima dostupna jedinstvena evidencija.

UNOS PUTEM MOBITELA
Aplikacija omogućava da na terenu putem mobilnih uređaja unosite radne sate radnika (i po smjenama).

MASOVNI UNOS PODATAKA
Aplikacija omogućava unos podataka za više radnika odjednom, npr. jednim unosom upisujete isti broj radnih sati za veći broj radnika.

OPCIJE PRETRAŽIVANJA
Uz praktične mogućnosti pretraživanja brzo dohvatite podatke za pojedine djelatnike i izvještaje za određeno razdoblje ili neki projekt.

DOKUMENTI NA DOHVAT RUKE
U aplikaciju je moguće dodati dokumente u bilo kojem formatu (za obračun plaće ili za djelatnike) koji će biti dostupni drugim korisnicima na jednom mjestu.

POVIJEST PROMJENA
Kroz aplikaciju se mogu pratiti promjene iznosa plaće, promjene iznosa putnih troškova, kada su bila napredovanja i druge izmjene.
IZVOZ PODATAKA U EXCEL ILI PDF
Podatke iz evidencija prema potrebi možete ispisati u Excel tablicu ili pdf dokument za daljnje slanje emailom ili ispis na papir.

EMAIL NOTIFIKACIJE
Ovlašteni korisnici dobivaju na email obavijest o kreiranim obračunima, a prema potrebi možemo kreirati i druge vrste notifikacija.

FUNKCIJSKE TIPKE
Neke radnje u aplikaciji se mogu izvršiti bez klika mišem, uz pomoć funkcijskih tipki na tipkovnici, te tako rad u aplikaciji postaje još brži.

SIGURAN PRISTUP
Za pristup aplikaciji moguća je verifikacija u dvije faze što čini aplikaciju sigurnom za korištenje od strane samo ovlaštenih korisnika.

ZAKLJUČAVANJE EVIDENCIJE
Ovlaštena osoba može zaključati evidenciju te tada više nije moguća izmjena podataka od strane ostalih korisnika, osim u slučaju otključavanja evidencije od strane korisnika s posebnim pravom.U video prezentaciji u nastavku pogledajte koje su glavne funkcionalnosti i prednosti aplikacije Evolva Payroll.
Mjesečni proces pripreme plaća u aplikaciji Evolva Payroll

Ulazni parametri u aplikaciji Evolva Payroll

Izlazni rezultat u aplikaciji Evolva Payroll
Korisnici aplikacije Evolva Payroll


HR management / kadrovska - vode podatke o ljudskim resursima vezano za radni odnos uz prikaz povijesti promjena tih podataka tijekom vremena:

 • statusi zaposlenja djelatnika (na određeno, na neodređeno, puno ili skraćeno radno vrijeme)
 • adrese stanovanja djelatnika
 • zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • iznosi plaće
 • putni troškovi
 • godišnji odmori
 • brojevi računa za isplatu plaća
 • napomene
 • dokumentacija o djelatnicima (skenirani ugovori i ostala popratna dokumentacija vezana za djelatnika)


Administratori projekata
 • planiraju ljudske resurse po projektima / gradilištima / radilištima
 • kontroliraju evidencije radnih sati po projektima
 • prate utroške vremena po projektima
 • zaključavaju finalizirane evidencije radnih sati


Voditelji na projektima / gradilištima / radilištima
 • brzo i jednostavno unose početak i kraj radnog vremena za sve djelatnike svojeg tima preko mobitela u aplikaciju za projekt na kojem rade tog dana - aplikacija automatski vodi brigu o ispravnom evidentiranju termina pauzi za djelatnike
 • u svega nekoliko klikova evidentiraju ukoliko je neki djelatnik imao drugačije radno vrijeme od ostalih članova tima (kasniji ili raniji dolazak ili odlazak s posla)
 • lako pretražuju i evidentiraju godišnje odmore i bolovanja djelatnicima


Djelatnici odjela za obračun plaća - kreiraju izračun plaća za djelatnike u neto ili bruto iznosu
 • definiraju dodatke na plaću djelatnicima
 • evidentiraju ukoliko dio odrađenih sati djelatnik želi pohraniti i koristiti u nekom budućem periodu ili pohranjene sate koristiti u tekućem mjesecu
 • pripremaju izvještaj o plaćama za daljnje knjigovodstvene svrhe


Uprava
 • uprava tvrtke u svakom trenu ima ažurne podatke o projektima i utrošcima sati na projektima što služi kao podloga za donošenje odluka
 • statistika za određeno razdoblje putem tabličnih prikaza i grafova omogućava usporedbu brojčanih pokazatelja, otkrivanje trendova sa ciljem da se pravilno rasporede resursi i donesu kvalitetne odluke
 • svi podaci o djelatnicima, njihovim izračunima plaća, radnim satima, godišnjim odmorima nalaze se na jednom mjestu uz lako pretraživanje

Isprobajte aplikaciju

Demo verzija aplikacije sadrži testne podatke koji će Vam pomoći da vidite kako izgleda rad u aplikaciji Evolva Payroll.

U demo aplikaciji možete slobodno isprobati sve funkcionalnosti koje aplikacija nudi.

Edukacija za nove korisnike

Za sve nove korisnike pružamo edukaciju na kojoj ćemo pokazati kako raditi u web aplikaciji Evolva Payroll. Uz kratku demonstraciju korisnici će moći brzo započeti rad u aplikaciji!


Online pristup

Za početak korištenja aplikacije trebate samo pristup internetu sa desktop ili mobilnog uređaja, bez instalacije i bez dodatne opreme. Uz pristupne podatke možete odmah nastaviti svoj rad u aplikaciji!


Online korisnička podrška

Na samom početku obavit ćemo unos Vaših inicijalnih podataka i održati edukaciju Vaših korisnika. Prvih 30 dana korisničke podrške je besplatno kako biste uspješno savladali rad u aplikaciji i maksimalno iskoristili sve njene funkcionalnosti. Za daljnju pomoć na raspolaganju Vam je naša korisnička podrška putem telefona i emaila.


Mogućnost integracije

Za sve naše poslovne web aplikacije nudimo uslugu integracije sa sustavima za računovodstvo, ERP sustavima i drugim IT sustavima.


Povijest funkcionalnosti

Web aplikaciju Evolva Payroll stalno nadograđujemo prema potrebama korisnika. Da biste bili upoznati s najnovijim funkcionalnostima, povijest svih verzija aplikacije možete pratiti na ovom linku: Povijest verzija i funkcionalnosti


CjenikSoftver po Vašoj mjeri!

U skladu s Vašim potrebama možemo prilagoditi aplikaciju prema Vašim specifičnim poslovnim zahtjevima. Dobivate softversko rješenje koje olakšava Vaše poslovanje, ubrzava ili potpuno automatizira Vaš posao, uz znatne uštede. Za sve upite kontaktirajte nas na broj telefona 042 658 550 ili na email prodaja@evolva.hr