Edukativni softver za nastavu Vježbenička tvrtka


Vježbenički ERP (Enterprise Resource Planning) je edukativna web aplikacija koja se koristi u nastavnom predmetu Vježbenička tvrtka za lakše savladavanje gradiva iz strukovnih sadržaja i za stjecanje poduzetničkih kompetencija.

Ovaj obrazovni softver omogućava e-učenje i izvršavanje koraka procesa u najvažnijim odjelima svake poslovne organizacije, a to su: administracija, nabava i skladište, financije i računovodstvo, ljudski resursi, proizvodnja i prodaja.

Kako funkcionira Vježbenički ERP?


Pogledajte kako izgleda korištenje web aplikacije Vježbenički ERP od strane nastavnika i učenika:
U nastavku na prvom prikazu možete vidjeti shemu kako se Vježbenički ERP koristi od strane nastavnika i učenika, i to od početka korištenja sve do uspješno savladanog gradiva u praktičnoj primjeni.

Na sljedećoj shemi prikazano je kako funkcionira informacijski sustav Vježbenički ERP i od čega se sastoji.


Prednosti i koristi koje donosi Vježbenički ERP


Za nastavnike


 • Lakša priprema i organizacija školskog sata za nastavni predmet Vježbenička tvrtka.
 • Bolja direktna komunikacija s učenicima, uz uvid u digitalni učenički dnevnik.
 • Nastavnik postaje koordinator aktivnosti dok su zadaci preneseni na učenike tj. 'zaposlenike' u vježbeničkim tvrtkama.
 • Provjera znanja je preciznija, uz laku dodjelu zadataka pojedinim učenicima i pregledno praćenje da li su učenici izvršili svoje zadatke.

Za učenike

 • Aktivno sudjelovanje učenika kroz poslovanje koje obavljaju u ERP sustav-u putem interneta.
 • Brže savladavanje teorijskog znanja iz strukovnih zanimanja i poduzetničkih vještina.
 • Jasan pregled nad zadacima koje trebaju obaviti.
 • Iskustvo izvršavanja poslovnih aktivnosti i suradnje s kolegama unutar zamišljenog poduzeća kroz simulaciju stvarnih poslovnih scenarija.
 • Edukativna pomoć omogućava samostalno izvršavanje zadataka.
 • Učenje kroz rad, poticanje kreativnosti i poduzetničkog duha.
 • Učenici postaju konkurentniji na tržištu rada.

Za škole, obrazovni sustav i gospodarstvo općenito

 • Interdisciplinarnost tj. povezivanje aktivnosti više srednjih strukovnih škola informacijsko-telekomunikacijskom tehnologijom, uz podršku za više škola i više web trgovina.
 • Kvalitetnija provedba nastavnog predmeta Vježbenička tvrtka kroz e-učenje koje donosi aktivno sudjelovanje učenika, simulaciju stvarnih poslovnih situacija, učenje kroz rad, poticanje kreativnosti i poduzetničkog načina razmišljanja.
 • Prodaja stvarnih proizvoda škole putem web shopa.
 • Bolja zapošljivost i samozapošljivost učenika.
 • Veća kompetentnost radne snage i budućih poduzetnika.
 • Ostvaruju se ciljevi koje je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih propisala za program Vježbenička tvrtka u Hrvatskoj.


Jednostavno online korištenje

Vježbenički ERP se koristi putem interneta. Korisnik treba samo računalo i pristup internetu. Koristi se vrlo jednostavno uz tek kratku prethodnu edukaciju, a može se primijeniti u različitim školama i raznim zanimanjima.


Modernizacija strukovnih škola

Vježbenički ERP je razvila tvrtka Evolva u suradnji sa Gospodarskom školom Varaždin u okviru projekta 'Interdisciplinarni kurikulum srednjih strukovnih škola'. Projekt je financiran iz bespovratnih EU sredstava iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., natječaj 'Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu sa Hrvatskim klasifikacijskim okvirom'. Više o projektu možete saznati na službenim web stranicama projekta Vježbenički ERP.


Video upute za korištenje

Za lako korištenje web aplikacije Vježbenički ERP dostupne su video upute na YouTube kanalu projekta Projekt IKSSŠ.