Funkcionalnost: Zahtjevi za odsustvu - poruka ukoliko se zahtjevi datumski preklapaju
Modul:Evolva TMS
Verzija: 2.25.0 - 20-07-2022
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+UHJpbGlrb20gdW5vc2EgemFodGpldmEgemEgZ29kacWhbmppIG9kbW9yIGtvamkgc2UgcHJla2xhcGEgcyB2ZcSHIHJhbmlqZSB1bmVzZW5pbSB6YWh0amV2b20gemEgb2RzdXN0dm8gemEgdG9nIGtvcmlzbmlrYSwgYXBsaWthY2lqYSBqYXZsamEgcG9ydWt1LCBhbGkgbmUgYmxva2lyYSBzcHJlbWFuamUuPC9wPgo8cD5Qb3J1a2Egc2UgamF2bGphIG5lb3Zpc25vIG8gdG9tZSBkYSBsaSBqZSB6YWh0amV2IG9kb2JyZW4gaWxpIG5pamUuPC9wPg==