Funkcionalnost: Djelanici - informacija ako je djelatnik vozač na projektima
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.27.0 - 12-08-2022
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IHMgcG9waXNvbSBkamVsYXRuaWthIG5hbGF6aSBzZSBpbmZvcm1hY2lqYSB1a29saWtvIGplIGRqZWxhdG5payB2b3phxI0gbmEgcHJvamVrdGltYS48L3A+CjxwPlByaWthenVqZSBzZSBha3R1YWxuaSB6YXBpcywgb2Rub3NubyB6YWRuamkgemFwaXMgaXogc2VrY2lqZSBWb3phxI0gbmEgcHJvamVrdG1hLjwvcD4KPHA+T21vZ3XEh2VubyBqZSBwcmV0cmHFvml2YW5qZSBzdmloIGRqZWxhdG5pa2Ega29qaW1hIHN1IGV2aWRlbnRpcmFuaSBwb2RhY2kgdSBzZWtjaWppIFZvemHEjSBuYSBwcm9qZWt0aW1hLiBNb2d1xIdlIGplIHByZXRyYcW+aXZhbmplIGRqZWxhdG5pa2Ega29qaSBzdSB0cmVudXRubyB2b3phxI1uaSBuYSBwcm9qZWt0aW1hLCBrYW8gaSBwcmV0cmHFvml2YW5qZSBkamVsYXRuaWthIGtvamkgc3UgYmlsbyBrYWRhIGJpbGkgdm96YcSNaSBuYSBwcm9qZWt0aW1hLjwvcD4KPHA+T21vZ3XEh2VubyBqZSBpIHByZXRyYcW+aXZhbmplIHBvIG5hcG9tZW5pIGtvamEgamUgbmF2ZWRlbmEgdSBzZWtjaWppIFZvemHEjSBuYSBwcm9qZWt0aW1hLjwvcD4KPHA+PC9wPg==