Funkcionalnost: Skladište - uvođenje EUR-a
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.27.0 - 18-08-2022
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
Veličina: 8.674.573 bajtova
PHA+TW9kdWwgU2tsYWRpxaF0YSBwcmlsYWdvxJFlbiBqZSB6YSB2YWx1dHUgRVVSLjwvcD4KPHA+VmnFoWUgZGV0YWxqYSBuYWxhemkgc2UgdSBkb2t1bWVudHUgdSBwcmlsb2d1LCBwb2dsYXZsamUgMy48L3A+