Funkcionalnost: Izlazna ponuda - Excel ispis - prikaz podataka po različitim stopama PDV-a
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.28.0 - 09-09-2022
Tip: Manji ispravak
Status: Objavljeno
PHA+VSBFeGNlbCBpc3BpcyBpemxhem5lIHBvbnVkZSBkb2Rhbmkgc3UgcmV0Y2kgemEgb3Nub3ZpY3UgaSBpem5vcyBQRFYtYSB1a29saWtvIHBvbnVkYSBpbWEgc3RhdmtlIHMgcmF6bGnEjWl0aW0gc3RvcGFtYS48L3A+CjxwPjwvcD4=