Funkcionalnost: Izlazni računi - automatsko spremanje PDF datoteke na izlazni račun
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.0.0 - 11-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+UHJpbGlrb20gZ2VuZXJpcmFuamEgUERGIGlzcGlzYSBpemxhem5vZyByYcSNdW5hIG1vZ3XEh2UgamUgdWtsanXEjWl0aSBrdmHEjWljdSBTcHJlbWkgaXNwaXMuIE5hIHRhaiBuYcSNaW4gZ2VuZXJpcmF0aSDEh2Ugc2UgUERGIGRhdG90ZWthIHRlIMSHZSBzZSB1amVkbm8gUERGIGRhdG90ZWthIGF1dG9tYXRza2kgc3ByZW1pdGkgbmEga2FydGljdSBJc3Bpc2kgaSBwcmlsb3ppLjwvcD4=