Funkcionalnost: Vozila - Excel ispis - dodani podaci o leasingu
Modul:Evolva Fleet Management
Verzija: 2.0.0 - 17-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+VSBFeGNlbCBpc3BpcyBldmlkZW5jaWplIHZvemlsYSBkb2Rhbmkgc3UgcG9kYWNpIG8gbGVhc2luZ3UuPC9wPg==