Funkcionalnost: Mobilni unos radnih sati - odabir projekta
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.0.0 - 19-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IE1vYmlsbmkgdW5vcyByYWRuaWggc2F0aSBwcnZvIHNlIG9kYWJpcmUgbWplc2VjIGkgZ29kaW5hLiBOYWtvbiB0b2dhIG1vZ3Ugc2Ugb2RhYnJhdGkgc2FtbyBvbmkgcHJvamVrdGkgemEga29qZSBzdSBrcmVpcmFuZSBtamVzZcSNbmUgZXZpZGVuY2lqZSByYWRuaWggc2F0aS4gVSBwYW1ldG5vbSBwb2xqdSB6YSBvZGFiaXIgcHJvamVrdGEgbnVkZSBzZSBzYW1vIG9uaSBwcm9qZWt0aSB6YSBrb2plIHBvc3RvamUgbWplc2XEjW5lIGV2aWRlbmNpamUgcmFkbmloIHNhdGkgemEgb2RhYnJhbmkgbWplc2VjLjwvcD4=