Funkcionalnost: Mobilni unos radnih sati - prezime, ime
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.0.0 - 25-08-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+S29kIG1vYmlsbm9nIHVub3NhIHJhZG5paCBzYXRpIHBvZGXFoWVubyBqZSBkYSBzZSB6YSBkamVsYXRuaWthIHByaWthenVqZSBwcmV6aW1lLCBpbWUuPC9wPgo8cD48L3A+