Funkcionalnost: Projektne aktivnosti - sortiranje i pretraživanje po roku
Modul:Evolva TMS
Verzija: 2.4.0 - 24-09-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgZWtyYW51IFByb2pla3RuZSBha3Rpdm5vc3RpIG9tb2d1xIdlbm8gamUgc29ydGlyYW5qZSBwbyByb2t1IChwbGFuaXJhbm9nIGRvdnLFoWV0a2EpIGFrdGl2bm9zdGkgdGUgamUgb21vZ3XEh2VubyBwcmV0cmHFvml2YW5qZSBwbyByb2t1IChucHIuIGtha28gYmkgc2UgbW9nbGUgcHJvbmHEh2kgYWt0aXZub3N0aSBrb2plIHRyZWJhanUgYml0aSBpenZyxaFlbmUgdSBuZWtvbSB0amVkbnUgLyBtamVzZWN1KS48L3A+