Funkcionalnost: Izlazni računi - promjena PDV stope kod stavaka
Modul:Evolva ERP
Verzija: 2.5.0 - 28-09-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+S29kIHN0YXZha2EgaXpsYXpubm9nIHJhxI11bmEgb21vZ3XEh2VuYSBqZSBwcm9tamVuYSBQRFYgc3RvcGUgKGluaWNpamFsbm8gc2UgUERWIHN0b3BhIHByZXV6aW1hIGl6IGV2aWRlbmNpamUgYXJ0aWthbGEpLjwvcD4=