Funkcionalnost: Pregled priprema plaće po projektima po djelatniku - tablični prikaz praznika
Modul:Evolva Payroll
Verzija: 2.8.0 - 15-10-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgaXp2amXFoXRhanUgUHJlZ2xlZCBwcmlwcmVtYSBwbGHEh2UgcG8gcHJvamVrdGltYSBwbyBkamVsYXRuaWt1LCB1IHRhYmxpxI1uaSBwcmlrYXogZG9kYW4gamUgaSBwcmlrYXogcHJhem5pa2EgKHJhbmlqZSBzdSBwb2RhY2kgbyBwcmF6bmljaW1hIGJpbGkgaXpkdm9qZW5pIG5hIHphc2ViYW4ga2xpaykuPC9wPgo8cD48L3A+