Funkcionalnost: Export EPG
Modul:Evolva TV
Verzija: 2.7.0 - 15-10-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+RG9yYcSRZW5vIGplIGdlbmVyaXJhbmplIEVQRy1hLCBlbWlzaWphIGtvamEgdHJhamUga3JveiBwb25vxIcgc2FkYSBpbWEgdG/EjWFuIGRhdHVtIHphdnLFoWV0a2EuPC9wPg==