Funkcionalnost: Dugovni portfelj - trakica zadatka
Modul:Evolva Debt Collection
Verzija: 2.8.0 - 15-10-2021
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+TmEgdHJha2ljaSB6YSByamXFoWF2YW5qZSB6YWRhdGthIHNhZGEgc2UgdmlkaSBuYXppdiBha3Rpdm5vc3RpIGkgcm9rIGRvIGthZCB6YWRhdGFrIHRyZWJhIGJpdGkgcmlqZcWhZW4uPC9wPgo8cD48L3A+