Funkcionalnost: Ispis naslovnice s logotipom klijenta
Modul:Evolva ePisarnica
Verzija: 2.14.0 - 12-01-2022
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
PHA+SXNwaXMgbmFzbG92bmljZSBuYSBvbW90dSBzcGlzYSBtb8W+ZSBzYWRyxb5hdmF0aSBpIGxvZ290aXAga2xpamVudGEgKHVtamVzdG8gaW5pY2lqYWxubyBwb3N0YXZsamVub2cgZ3JiYSBIcnZhdHNrZSkuPC9wPgo8cD5LYWtvIGJpIHNlIG5hIGlzcGlzdSBuYXNsb3ZuaWNlIG9tb3RhIHNwaXNhIGlzcGlzaXZhbyBsb2dvdGlwIGtsaWplbnRhIHUgcG9zdGF2a2FtYSBMb2dvdGlwYSBwb3RyZWJubyBqZSBwb3N0YXZpdGkgb2Rnb3ZhcmFqdcSHaSBsb2dvdGlwLjwvcD4KPHA+S29kIFBERiBpc3Bpc2EgbmFzbG92bmljZSB0YWRhIMSHZSBzZSBpc3Bpc2l2YXRpIG9kYWJyYW5pIGxvZ290aXAuPC9wPg==