Funkcionalnost: Dugovi - ažuriranje statusa duga kroz Excel
Modul:Evolva Debt Collection
Verzija: 2.15.0 - 20-01-2022
Tip: Značajka
Status: Objavljeno
Veličina: 794.797 bajtova
PHA+U3RhdHVzIGR1Z292aW1hIG1vxb5lIHNlIGHFvnVyaXJhdGkgbWFzb3ZubyB6YSByZWZlcmVudG5lIGJyb2pldmUgZHVnb3ZhIG5hdmVkZW5lIHUgRXhjZWx1LjwvcD4KPHA+VmnFoWUgZGV0YWxqYSBuYWxhemkgc2UgdSB6YXBpc25pa3UgdSBwcmlsb2d1LjwvcD4=