Funkcionalnost: Podnesak - može se upisati stranka bez OIB-a
Modul:Evolva ePisarnica
Verzija: 2.17.0 - 15-02-2022
Tip: Manji ispravak
Status: Objavljeno
PHA+VSBldmlkZW5jaWp1IHBhcnRuZXJhIG1vxb5lIHNlIHVwaXNhdGkgcGFydG5lciAoZml6acSNa2EgaWxpIHByYXZuYSBvc29iYSBiZXogT0lCLWEpLjwvcD4KPHA+UGFydG5lciBiZXogT0lCLWEgbW/FvmUgc2UgZG9kYXRpIGthbyBzdHJhbmthIG5hIHByZWRtZXR1LCBhIHRha2/EkWVyIGkgbmEgcG9kbmVzYWsuPC9wPg==