Održana edukacija za Vježbenički ERP u Gospodarskoj školi Varaždin


U petak, 12. veljače 2016. godine, u Gospodarskoj školi Varaždin tvrtka Evolva je održala edukaciju o korištenju edukativnog softvera Vježbenički ERP u nastavi Vježbenička tvrtka. Na edukaciji je sudjelovalo 20-ak nastavnika ekonomskih predmeta iz Gospodarske škole Varaždin i Srednje škole Ivanec koji su se upoznali sa ovom nastavnom metodom koja je razvijena u sklopu EU projekta "Interdisciplinarni kurikulum srednjih strukovnih škola" čiji je nositelj Gospodarska škola Varaždin.


Predstavnici tvrtke Evolva su kroz demonstraciju sustava Vježbenički ERP pokazali kako izgleda korištenje edukativnog softvera tijekom nastave Vježbenička tvrtka s aspekta nastavnika i učenika.

Vježbenički ERP omogućava nastavniku da organizira učenike u vježbeničke tvrtke te radi pripremu nastavnog sata i dodjeljuje zadatke učenicima. Učenici će se prvo upoznati sa sustavom kako bi stekli pregled nad poslovnim procesima koji postoje u simuliranom stvarnom poslovnom okruženju, a zatim će kroz suradnju s drugim učenicima izvršavati konkretne zadatke pri čemu im sustav daje određene upute i pomoć ovisno o razini znanja koje trebaju savladati iz područja poslovne administracije, financija i računovodstva, nabave i skladišta, ljudskih resursa, proizvodnje i prodaje. Nastavnik pri tome prati rad učenika i koordiniranjem zadataka omogućava da učenici savladaju gradivo sve do trenutka kada svaki učenik izvršava zadatke samostalno što pokazuje da razumije teorijsko znanje i njegovu praktičnu primjenu u poslovanju stvarnog poduzeća.

Nastavnici ekonomskih predmeta su izrazili zadovoljstvo ovom novom nastavnom metodom koja će pomoći da učenici na nastavi Vježbenička tvrtka lakše savladaju strukovna znanja i steknu poduzetničke kompetencije. Na taj način će se povećati konkurentnost učenika na tržištu rada i njihova zapošljivost odnosno samozapošljivost. Više detalja o informacijsko-edukativnom sustavu Vježbenički ERP je dostupno na web stranici projekta.