Vremenska crta uvođenja PSD2 direktive
2007.

 • Donesena prva direktiva PSD (Payment Service Directive)
 • Pruža pravni temelj za tržište plaćanja koji je jedinstven za cijelu EU

2013.

 • Europska komisija predlaže dopune i izmjene PSD
 • Stvaranje nove direktive PSD2

2014.

 • Direktiva PSD2 pripremljena je od strane Europske komisije

2015.

 • Objavljena finalna verzija PSD2

2016.

 • PSD2 stupa na snagu
 • Zemlje članice imaju 2 godine za prilagodbu i uvođenje PSD2 u zakon

2017.

 • CMA (Competition and Markets Authority) od banaka zahtjeva javne API-e

2018.

 • CMA od banaka zahtjeva privatne API-e

2019.

 • Potpuno uvođenje PSD2 regulative

Prilagodba po Vašoj mjeri

Evolva je specijalizirana za izradu softverskih web rješenja po narudžbi, stoga nudimo prilagodbu pojedinih funkcionalnosti ovisno o specifičnim potrebama korisnika.