Strateška naplata potraživanja


Nikolina Tomašković 19.03.2014. u kategoriji Poslovni softver

U radu sa velikim brojem potraživanja nužno je upravljanje dugovnim portfeljom i potpuna kontrola nad svim koracima procesa naplate. S time se susreću odjeli naplate u bankama, telekomima, komunalnim poduzećima, leasing i osiguravajućim kućama, a u posljednje vrijeme pojavio se i veliki broj agencija za otkup i naplatu potraživanja. Svima njima zajednička je potraga za najučinkovitijim načinom kako naplatiti potraživanja. Iako je rad djelatnika naplate sve češće podržan softverskih rješenjem, vrhunski rezultati mogu se postići jedino strateškom naplatom potraživanja.



ŠTO JE STRATEŠKA NAPLATA POTRAŽIVANJA?

Strateška naplata potraživanja je kontinuirani proces u kojem se na temelju realnog stanja poboljšavaju pojedini koraci u procesu naplate sa ciljem da se ostvare maksimalni rezultati. Takav proces nužno slijedi PDCA koncept:


  • proces započinje planiranjem strategije koja predstavlja slijed koraka i pravila za izvršavanje pojedinih aktivnosti za definiranu grupu potraživanja odnosno dužnika,
  • zatim sustav vodi djelatnika naplate kroz izvršavanje zadataka prema prioritetu te tako olakšava provedbu pojedinih aktivnosti naplate,
  • ključan faktor kontrole nad procesom naplate je nadzor rezultata pojedinih strategija uz izvještaje o rezultatima pojedinih odjela ili djelatnika,
  • upravo se na temelju prepoznavanja uspješnih strategija izvršavaju potrebne izmjene koje će dokazano omogućiti bržu, lakšu i uspješniju naplatu potraživanja.


UPRAVLJANJE DUGOVNIM PORTFELJOM

Strateški proces naplate potraživanja zahtjeva upravljanje cjelokupnim dugovnim portfeljom na način da se omogući odgovarajući pregled svih potraživanja. Pomoću Evolva vizualnog pivota podataka mogu se pregledavati i uspoređivati pojedini odjeli, djelatnici naplate ili pojedina potraživanja po nekom kriteriju. Takav prikaz najčešće koristi menadžment kako bi dobio uvid o pozitivnim rezultatima i reagirao na manje uspješnim područjima.



TESTIRANJE STRATEGIJA DAJE REALNU INFORMACIJU

Evolva IT sustav za stratešku naplatu potraživanja predstavlja centralno mjesto u kojem se provode različite strategije naplate kako bi se praćenjem rezultata svake od njih prepoznalo koja strategija je uspješnija. Točnije rečeno, riječ je o provođenju procesa naplate po više različitih strategija paralelno, a nakon isteka određenog vremena uspoređuje se koliko je potraživanja naplaćeno po svakoj strategiji te se jasno vidi koja kombinacija pravila vodi do boljih rezultata.



AUTOMATIZACIJA JE TEMELJ UBRZANJA

Jedan od osnovnih ciljeva informatičkog sustava je brže obavljanje aktivnosti. Za djelatnike naplate to znači da će njihov rad biti olakšan jer će sustav posložiti zadatke po prioritetima sa svim informacijama potrebnima za njihovo izvršavanje. Uz to, kod izrade dokumenata sustav sam popunjava podatke u već gotovom predlošku što ubrzava posao naročito pravnom odjelu. Određene aktivnosti će sustav automatski odraditi prema definiranim pravilima kao što je npr. slanje pismene opomene u obliku sms ili e-mail poruke na određeni dan nakon isteka roka plaćanja.



Evolva sustav za stratešku naplatu potraživanja je zbog uspješnih poslovnih rezultata, ostvarenih u Privrednoj banci Zagreb, proglašen najboljom praksom u grupaciji Intesa Sanpaolo. Ovo priznanje je potvrdilo kvalitetu i snagu Evolva tehnologije koja predstavlja odličnu podršku za efikasan rad djelatnika naplate i postizanje maksimalnih rezultata.


Kontakt

Prodaja

Tel: +385 (0)42 658-550


Pratite nas