Evolva Debt Collection - Dugovni portfelj


Dugovni portfelj je modul s prikazom svih dugova koji Vam omogućava brojne opcije pretraživanja po dugu, dužniku, osobama osiguranja ili nekretninama. Dugovi se mogu sortirati po više kriterija i ispisati u Excel tablicu.
Za označene dugove mogu se izvršiti sljedeće akcije:


Dodjela agenta naplate
Odredite ili promijenite agenta naplate koji je zadužen za obradu dugova.
Slanje zadataka
Pošaljite zadatke agentu naplate na koji način će obrađivati dugove.
Generiranje dokumenata
Po vlastitom predlošku uz korištenje preddefiniranih tokena, brzo izradite dokumente za veliki broj dugova.
Promjena statusa duga
Brzo ažurirajte status dugovima.

Evidentiranje duga


Za svaki dug možete bilježiti:


Osnovne informacije
Podatke o dugu, dužniku te vjerovniku i partneru.
Dokumenti
Na dug možete dodati skenirane dokumente o dužniku, osobama osiguranja, nekretninama, a generirani dokumenti automatski se pridružuju odgovarajućem dugu.
Aktivnosti
Zaduženja koja trebate izvršiti ili su već izvršena kako bi se u svakom trenutku znalo što je odrađeno u svrhu naplate potraživanja ili što će biti izvršeno.
Specifikacija dugovanja
Dug dužnika u aplikaciji može se sastojati od jednog ili više nepodmirenih računa.
Uplate
Evidentirajte izvršene uplate, kao i uplate koje je dužnik obećao platiti u budućem periodu kako biste u svakom trenutku imali ažurno financijsko stanje pojedinog duga.
Osobe osiguranja
Podatke o osobama koje osiguravaju dug - jamci, sudužnici, založni dužnici i nasljednici možete upisati u aplikaciju te ih dalje koristiti kod automatskog generiranja dokumenata prema Vašim predlošcima.
Nekretnine
Zabilježite podatke o nekretnini ili nekretninama koje osiguravaju dug te brzo i jednostavno pronađite sve takve dugove.Isprobajte aplikaciju

Demo verzija aplikacije sadrži testne podatke koji će Vam pomoći da vidite kako izgleda rad u aplikaciji Evolva Debt Collection.

U demo aplikaciji možete slobodno isprobati sve funkcionalnosti koje aplikacija nudi.

Besplatno 30 dana

Potpuno besplatno koristite aplikaciju 30 dana s neograničenim brojem korisnika!

Nakon registracije samo Vi i Vaši korisnici koje ćete kreirati mogu koristiti aplikaciju.


Tu smo za Vas

Besplatno ćemo upisati sve Vaše podatke u evidencije sustava te ćemo Vam pomoći kod unosa podataka. Prvih 30 dana online korisničke podrške je besplatno te ćemo Vas educirati kako koristiti aplikaciju da maksimalno iskoristite sve funkcionalnosti (vrijedi za pakete Basic, Premium i Enterprise).


Kontaktirajte nas

Razumijemo da je Vaša tvrtka jedinstvena i zato ćemo zajedno vidjeti koji bi paket bio najbolji za Vaše specifične poslovne potrebe. Nazovite nas na broj telefona +385 42 658 550 ili pošaljite email na prodaja@evolva.hr.