Evolva Geo BOSS - Projekti


U aplikaciji Evolva Geo BOSS u modulu Projekti evidentiraju se geodetski i ostali projekti. Za svaki projekt možete bilježiti osnovne podatke, detaljne podatke o naručitelju, rokove projekta, podatke o katastarskoj općini i čestici, itd.
Datume predaje projekta na ovjeru tijelima državne uprave možete evidentirati, a aplikacija Vas može podsjetiti koji sve projekti bi trebali biti ovjereni od tijela državne uprave u nekom periodu. Na svakom projektu evidentirajte podatke za Upisnik o obavljanju djelatnosti, a godišnji Upisnik o obavljanju djelatnosti će se napuniti automatski sukladno podacima sa projekata.
Da bi sva dokumentacija o projektu bila na jednom mjestu, priložite u aplikaciju sve elaborate i ostale tehničke dokumente u bilo kojem formatu koji su nastali u toku realizacije projekta. Na projekt se mogu priložiti i financijski dokumenti kao što su ponude, narudžbenice i fakture, a ti dokumenti će biti dostupni samo korisnicima koji imaju pravo pristupa do financijskih podataka.


Isprobajte aplikaciju

Demo verzija aplikacije sadrži testne podatke koji će Vam pomoći da vidite kako izgleda rad u aplikaciji Evolva Geo BOSS.

U demo aplikaciji možete slobodno isprobati sve funkcionalnosti koje aplikacija nudi.


Kontaktirajte nas

Razumijemo da je Vaša tvrtka jedinstvena i zato ćemo zajedno vidjeti koji bi paket bio najbolji za Vaše specifične poslovne potrebe. Nazovite nas na broj telefona +385 42 658 550 ili pošaljite email na prodaja@evolva.hr.