Poslovne prednosti sustava


Prednosti za menadžment i Upravu

Lako donošenje uspješnih odluka - automatski dnevni, tjedni i mjesečni izvještaji sadrže analizu mnogih aspekata uspješnosti naplate potraživanja i restrukturiranja dugovnog portfelja te su odlična podloga za nadzor i lako donošenje daljnjih odluka.
Challenge strategije - testiranjem različitih strategija uživo na pojedinim segmentima dugovnog portfelja moguće je izmjeriti koje strategije naplate daju najbolje željene rezultate.
Laka prioritizacija aktivnosti - jednostavnim zahvatom u sustavu trenutačno se mijenja prioritet aktivnosti koje djelatnici naplate trebaju izvršiti nad dugovnim portfeljom te se time naplatu vodi u željenom smjeru.
Kontrola nad procesom naplate - u svakom trenutku zna se tko što radi, kojim prioritetom treba izvršavati zadatke nad dugovnim portfeljom te koja je učinkovitost djelatnika naplate.


Prednosti za koordinatore naplate

Brza realokacija posla - koordinator na ekranu vidi radno opterećenje djelatnika u svom timu te lako vrši realokaciju posla u slučaju uvođenja novih djelatnika, smanjenja tima, reorganizacije, godišnjih odmora i sl.
Laka analiza dugovnog portfelja - sukladno ovlastima koordinator lako prati trendove u svom dijelu dugovnog portfelja kako bi prepoznao potrebne izmjene u strategijama naplate u svrhu dobivanja boljih rezultata.


Prednosti za djelatnike naplate

Jasna slika duga i dužnika na jednom mjestu - djelatnik ima sve relevantne informacije za lako izvršavanje zadataka.
Jasno definirani prioriteti zadataka - zadaci po dugovnom portfelju poredani su po prioritetu definiranom u strategiji naplate te ih djelatnik naplate brzo odrađuje prema jasnom redoslijedu.
Automatizacija aktivnosti - dio aktivnosti se odvija bez sudjelovanja djelatnika (npr. slanje opomene) ili sustav vodi djelatnika i pomaže mu u izvršenju svih potrebnih koraka (npr. izrada ponude reprograma duga).
Stvaranje dokumenata po predlošcima - sustav automatski stvara dokumente po zadanim predlošcima te ih puni s podacima o dugu i dužnicima, a djelatnici naplate ih zatim lako po portrebi dodatno kontroliraju i uređuju prije slanja.


Kontinuirano poboljšanje procesa naplate prema PDCA konceptu

PLAN - definiranje strategija naplate i njihovih aktivnosti, kako bi se ostvarila učinkovita naplata potraživanja.
DO - izvršavanje definiranih strategija naplate nad dugovnim portfeljom.
CHECK - stalan nadzor uspješnosti strategija naplate kroz izvještaje i kontrola efikasnosti rada djelatnika.
ACT - implementacija challenge strategija i usvajanje novih uspješnih strategija, te optimizacija odvijanja pojedinih aktivnosti.


Napredna tehnologija


Sustav se temelji na nagrađivanoj tehnologiji Evolution Framework koja uključuje napredne funkcionalnosti za upravljanje dokumentima, upravljanje procesima i vizualizaciju podataka, te automatske izvještaje koji su od presudne važnosti za lako donošenje uspješnih odluka.


Najbolja praksa u grupaciji

Evolva sustav za naplatu potraživanja, implementiran u Privrednoj banci Zagreb, zbog uspješnih rezultata ocijenjen je kao najbolja praksa i IT rješenje na razini 11 banaka grupe Intesa SanPaolo.


Download zona