Moduli aplikacije ePisarnica


Neupravni i upravni predmeti - pregled predmeta uz opcije pretraživanja i filtriranja te jednostavna dodjela predmeta referentima.
Sadržaj predmeta - popis pismena vezanih na predmet sa uvidom u dokumente, povijest svih promjena podataka i mogućnost ispisa.
Pismena - za svaki podnesak ili akt upisuju se osnovni podaci, a uz opcije upload, skeniranje ili copy-paste dodaju se Word, Excel, PDF i drugi dokumenti.
Plan klasifikacijskih oznaka - aplikacija osigurava ispravan unos klasifikacijskih oznaka prema organizacijskim jedinicama uz kontrolu rokova čuvanja.
Omot spisa predmeta - ekran koji sadrži osnovne podatke o predmetu i njegovom trenutnom statusu odnosno fazi obrade.
Zadaci i kretaljka - opcija slanja zadataka za npr. signiranje predmeta, rješavanje predmeta ili arhiviranje.
Knjiga ulazne pošte - ovdje se pohranjuju ulazni dokumenti, skenirana pošta i primljene poruke, kako bi bili dostupni za rad na predmetu.
Statistika rješavanja predmeta - grafički prikaz rješavanja zadataka po predmetima od strane odjela odnosno djelatnika.
Administracija - administracija korisnika, korisničkih ovlasti i pripadnosti korisnika organizacijskoj hijerarhiji odnosno upravnim odjelima.Napredne funkcionalnosti


Elektroničko potpisivanje - aplikacija se može integrirati sa aplikacijom ePotpisna mapa koja služi za digitalno potpisivanje dokumenata.
Online status i email obavijesti za vanjske korisnike - mogućnost da stranke putem interneta prate status svog predmeta i automatsko slanje poruke kada dođe do promjene statusa.
Izvještaji i analiza trendova - pomoću grafičkog prikaza velike količine podataka moguće je lako pregledavati i analizirati statističke podatke o predmetima i radu službenika.


Usklađenost s Uredbom

ePisarnica je usklađena sa Uredbom o uredskom poslovanju.

Prilagodba po Vašoj mjeri

Evolva je specijalizirana za izradu softverskih web rješenja po narudžbi, stoga nudimo prilagodbu pojedinih funkcionalnosti ovisno o specifičnim potrebama korisnika.


Zadovoljni korisnici

Pročitajte iskustvo javne ustanove koja koristi rješenje Evolva ePisarnica za urudžbiranje dokumenata i upravljanje predmetima te saznajte Što ePisarnica može promijeniti u godinu dana?