Moduli aplikacije ePisarnica


NEUPRAVNI I UPRAVNI PREDMETI
Pregled predmeta uz opcije pretraživanja i filtriranja te jednostavna dodjela predmeta referentima.

SADRŽAJ PREDMETA
Popis pismena vezanih na predmet sa uvidom u dokumente, povijest svih promjena podataka i mogućnost ispisa.

PISMENA
Za svaki podnesak ili akt upisuju se osnovni podaci, a uz opcije upload, skeniranje ili copy-paste dodaju se Word, Excel, PDF i drugi dokumenti. Sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 75/21), za svako pismeno generira se JIP (jedinstveni identifikator pismena) i JOP (jedinstvena oznaka pismena).

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA
Aplikacija osigurava ispravan unos klasifikacijskih oznaka prema organizacijskim jedinicama uz kontrolu rokova čuvanja.

OMOT SPISA PREDMETA
Ekran koji sadrži osnovne podatke o predmetu i njegovom trenutnom statusu odnosno fazi obrade.

ZADACI I KRETALJKA
Opcija slanja zadataka za npr. signiranje predmeta, rješavanje predmeta ili arhiviranje.

KNJIGA ULAZNE POŠTE
Ovdje se pohranjuju ulazni dokumenti, skenirana pošta i primljene poruke, kako bi bili dostupni za rad na predmetu.

STATISTIKA RJEŠAVANJA PREDMETA
Grafički prikaz rješavanja zadataka po predmetima od strane odjela odnosno djelatnika.

ADMINISTRACIJA
Administracija korisnika, korisničkih ovlasti i pripadnosti korisnika organizacijskoj hijerarhiji odnosno upravnim odjelima.

Napredne funkcionalnosti


ELEKTRONIČKO POTPISIVANJE
Aplikacija se može integrirati sa aplikacijom ePotpisna mapa koja služi za digitalno potpisivanje dokumenata.

ONLINE STATUS I EMAIL OBAVIJESTI ZA VANJSKE KORISNIKE
Mogućnost da stranke putem interneta prate status svog predmeta i automatsko slanje poruke kada dođe do promjene statusa.

IZVJEŠTAJI I ANALIZA TRENDOVA
Pomoću grafičkog prikaza velike količine podataka moguće je lako pregledavati i analizirati statističke podatke o predmetima i radu službenika.Budite usklađeni s Uredbom

Uz aplikaciju Evolva ePisarnica, informacijski sustav za uredsko poslovanje, budite usklađeni s Uredbom o uredskom poslovanju. Preuzmite automatsku ponudu i slobodno nam se obratite za sva pitanja.

Edukacija uključena u cijenu!

Za sve nove korisnike pružamo edukaciju na kojoj ćemo pokazati kako raditi u web aplikaciji Evolva ePisarnica. Uz kratku demonstraciju korisnici će moći brzo započeti rad u aplikaciji!

Dorade i integracije

Evolva je specijalizirana za izradu softverskih web rješenja po narudžbi, stoga nudimo prilagodbu pojedinih funkcionalnosti ovisno o specifičnim potrebama korisnika te mogućnost integracije Evolva ePisarnice s ostalim sustavima klijenta.


Zadovoljni korisnici

Pročitajte iskustvo javne ustanove koja koristi rješenje Evolva ePisarnica za urudžbiranje dokumenata i upravljanje predmetima te saznajte Što ePisarnica može promijeniti u godinu dana?