Osnovne upute


 • Osnovne informacije za korištenje Evolva ePisarnice
 • Rad s više kartica
 • IzbornikPlan klasifikacijskih oznaka


 • Kreiranje plana klasifikacijskih oznaka
 • Dodavanje klasifikacijskih oznaka
 • Import klasifikacijskih oznaka iz ExcelaUnos novog predmeta


 • Kreiranje novog predmeta
 • Postavljanje klasifikacijske oznake na predmet
 • Dodavanje stranke u predmetDodavanje pismena u predmet


 • Dodaj podnesak / Dodaj izlazni akt
 • Dodavanje dokumenata (podneska i/ili izlaznog akta) u aplikaciju
 • Slanje dokumenta iz aplikacije na mail
 • JOP kodovi za postavljanje na izlazni akt (QR kod i 2D barkod)Rad s predmetima


 • Opcije pretraživanja predmeta
 • Brze opcije / prečaci za predmete
 • Ispis predmeta u Excel prema upisanom pretraživanjuKnjiga ulazne i izlazne pošte


 • Dodavanje nove ulazne i/ili izlazne pošte
 • Kreiranje predmeta iz unesene ulazne i/ili izlazne pošte
 • Dodavanje poveznica na predmet
 • Dodavanje dokumenata ulazne i/ili izlazne pošteZadaci


 • Slanje i zaprimanje zadataka
 • Vrste zadataka
 • Rješavanje i provjera dobivenih zadataka
Budite usklađeni s Uredbom

Uz aplikaciju Evolva ePisarnica, informacijski sustav za uredsko poslovanje, budite usklađeni s Uredbom o uredskom poslovanju. Preuzmite automatsku ponudu i slobodno nam se obratite za sva pitanja.

Edukacija uključena u cijenu!

Za sve nove korisnike pružamo edukaciju na kojoj ćemo pokazati kako raditi u web aplikaciji Evolva ePisarnica. Uz kratku demonstraciju korisnici će moći brzo započeti rad u aplikaciji!

Dorade i integracije

Evolva je specijalizirana za izradu softverskih web rješenja po narudžbi, stoga nudimo prilagodbu pojedinih funkcionalnosti ovisno o specifičnim potrebama korisnika te mogućnost integracije Evolva ePisarnice s ostalim sustavima klijenta.


Zadovoljni korisnici

Pročitajte iskustvo javne ustanove koja koristi rješenje Evolva ePisarnica za urudžbiranje dokumenata i upravljanje predmetima te saznajte Što ePisarnica može promijeniti u godinu dana?