Naši korisnici


ePisarnica za javne ustanove


 • Grad Varaždin
 • Zajednica športskih udruga grada Varaždina
 • Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
 • Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
 • Općina Sračinec
 • Razvojna agencija Grada Velika Gorica - VE-GO-RA
 • Općina Bedekovčina
 • Dječji vrtić Snježna Pahulja
 • Centar za transfer tehnologije d.o.o.
 • Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
 • Udruga za razvoj i podršku Francuske međunarodne škole u Zagrebu
 • Parkovi d.o.o.
 • Komunalno Netretić d.o.o.
 • Turistička zajednica općine Vrhovine
 • Dječji vrtić Snješko
 • Dječji vrtić Carić
 • Gradska knjižnica Novalja
 • Orlić d.o.o.
 • Turistička zajednica Općine Brinje


ePisarnica za tvrtke


 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Iskon Internet d.d.
 • Jadransko osiguranje d.d.
 • Eko Međimurje d.d.


Budite usklađeni s Uredbom

Uz aplikaciju Evolva ePisarnica, informacijski sustav za uredsko poslovanje, budite usklađeni s Uredbom o uredskom poslovanju. Preuzmite automatsku ponudu i slobodno nam se obratite za sva pitanja.

Edukacija uključena u cijenu!

Za sve nove korisnike pružamo edukaciju na kojoj ćemo pokazati kako raditi u web aplikaciji Evolva ePisarnica. Uz kratku demonstraciju korisnici će moći brzo započeti rad u aplikaciji!

Dorade i integracije

Evolva je specijalizirana za izradu softverskih web rješenja po narudžbi, stoga nudimo prilagodbu pojedinih funkcionalnosti ovisno o specifičnim potrebama korisnika te mogućnost integracije Evolva ePisarnice s ostalim sustavima klijenta.


Zadovoljni korisnici

Pročitajte iskustvo javne ustanove koja koristi rješenje Evolva ePisarnica za urudžbiranje dokumenata i upravljanje predmetima te saznajte Što ePisarnica može promijeniti u godinu dana?