Reference


ePisarnica za javne ustanove

Za potrebe javne uprave i udruga Evolva ePisarnica je usklađena sa Uredbom o uredskom poslovanju.

 • Grad Varaždin
 • Zajednica športskih udruga grada Varaždina
 • Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
 • Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
 • Općina Sračinec
 • Razvojna agencija Grada Velika Gorica - VE-GO-RA
 • Općina Bedekovčina
 • Dječji vrtić Snježna Pahulja
 • Centar za transfer tehnologije d.o.o.
 • Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

ePisarnica za tvrtke

Za tvrtke čije poslovanje nije podložno Uredbi moguća je prilagodba rješenja prema specifičnim potrebama.

 • Privredna banka Zagreb d.d.
 • Iskon Internet d.d.
 • Jadransko osiguranje d.d.
 • Eko Međimurje d.d.

Usklađenost s Uredbom

ePisarnica je usklađena sa Uredbom o uredskom poslovanju.

Prilagodba po Vašoj mjeri

Evolva je specijalizirana za izradu softverskih web rješenja po narudžbi, stoga nudimo prilagodbu pojedinih funkcionalnosti ovisno o specifičnim potrebama korisnika.


Zadovoljni korisnici

Pročitajte iskustvo javne ustanove koja koristi rješenje Evolva ePisarnica za urudžbiranje dokumenata i upravljanje predmetima te saznajte Što ePisarnica može promijeniti u godinu dana?