ePisarnica u medijima


Evolva je implementirala aplikaciju ePisarnica u Gradu Varaždinu u suradnji sa upravom i službenicima Grada sa svrhom da se unaprijedi stanje u upravi uz transparentnu uslugu građanima.

O tome kako je zamišljena ePisarnica za Grad Varaždin te što je o njoj rekao dogradonačelnik Slobodan Mikac povodom predstavljanja 14. listopada 2011. godine pročitajte na portalima koji su navedeni u nastavku.

Pritiskom na sliku otvara se objava na portalu Aktualno.hr

Pritiskom na sliku otvara se objava na portalu Varaždinske vijestiBudite usklađeni s Uredbom

Uz aplikaciju Evolva ePisarnica, informacijski sustav za uredsko poslovanje, budite usklađeni s Uredbom o uredskom poslovanju. Preuzmite automatsku ponudu i slobodno nam se obratite za sva pitanja.

Edukacija uključena u cijenu!

Za sve nove korisnike pružamo edukaciju na kojoj ćemo pokazati kako raditi u web aplikaciji Evolva ePisarnica. Uz kratku demonstraciju korisnici će moći brzo započeti rad u aplikaciji!

Dorade i integracije

Evolva je specijalizirana za izradu softverskih web rješenja po narudžbi, stoga nudimo prilagodbu pojedinih funkcionalnosti ovisno o specifičnim potrebama korisnika te mogućnost integracije Evolva ePisarnice s ostalim sustavima klijenta.


Zadovoljni korisnici

Pročitajte iskustvo javne ustanove koja koristi rješenje Evolva ePisarnica za urudžbiranje dokumenata i upravljanje predmetima te saznajte Što ePisarnica može promijeniti u godinu dana?